Organizacja działu marketingu w firmie – podstawy, porady, wskazówki

marketing

Marketing można opisać jako działanie, które jest prowadzone w konkretnym celu przekazywania informacji o używaniu, jakości i wartości produktu lub usługi w celu promowania lub sprzedaży produktu lub usługi. Marketing to sposób reklamowania na całym świecie towaru, usługi, pomysłu lub marki, w taki sposób, że ludzie się nią zainteresują i będą chcieli to nabyć i tego używać.

Znaczenie działu marketingu

Dział Marketingu jest kluczem do dobrego marketingu i sprzedaży. Promuje i tworzy firmę w swojej niszy, bazując na produktach lub usługach oferowanych przez firmę. Określa obszary, do których produkt pasuje i gdzie firma powinna skoncentrować swoją strategię marketingową i w związku z tym jaki przeznaczyć budżet na maksymalny zasięg i wyniki. Dział marketingu pomaga firmie:

  • Zbudować relacje z odbiorcami: tworzy świadomość firmy i jej produktów, a także dostarcza informacji, które stwarzają zainteresowanie odbiorców.
  • Wprowadzać nowych klientów i tworzy nowe możliwości biznesowe dla przedsiębiorstwa.
  • Angażować klienta: próbuje ich zrozumieć i słucha, co mają do powiedzenia. Monitoruje konkurencję, tworzy nowe pomysły, identyfikuje punkty sprzedaży, planuje strategię angażowania klientów i ich zatrzymywania.
  • Generować dochód: wreszcie celem działu marketingu jest generowanie przychodów. Wszystkie jego działania takie jak kampanie e-mailowe czy gazetki promocyjne mają na celu poszerzenie bazy klientów i znalezienie możliwości, które przyniosłyby większe dochody przedsiębiorstwu.

Pomysły i misja firmy, znajdowanie nowych klientów i przypominanie dotychczasowym klientom, że jest się w biznesie są głównym zadaniem tego działu. Organizuje on wszystkie zajęcia związane z marketingiem i promocją. Ponieważ ten dział jest kluczem do Twoich dochodów i działalności gospodarczej, wymaga to zatrudnienia do niego osób, które mają w sobie umiejętności radzenia sobie z ludźmi i potrafią zrozumieć, czego inni potrzebują.
Nie ma twardej i szybkiej reguły na poprawną organizację działu marketingu, bo to zależy całkowicie od potrzeb firmy, wielkości i ilości pieniędzy, które chce wydać się na marketing.

Typowy dział marketingu w dużej firmie jest organizowany w następujący sposób:

Dyrektor ds. Marketingu: jest to osoba, która znajduje się na szczycie piramidy i jest odpowiedzialna za dział marketingu. Obowiązki tej osoby leżą w podejmowaniu decyzji w procesie opracowywania głównych strategii marketingowych, a także prowadzenia działu marketingu.

Wiceprezes ds. Marketingu: pomaga dyrektorowi ds. Marketingu. Jego odpowiedzialnością jest wdrożenie strategii marketingowych organizacji. Pracuje z menedżerem marketingu w określaniu strategii, wiadomości i mediów, które mają być wykorzystane do celów marketingowych.

Menedżer ds. Marketingu: Menedżer ds. Marketingu pracuje pod kierownictwem wiceprezesa ds. Marketingu i pomaga we wprowadzaniu w życie wszystkich strategii marketingowych, w tym w ramach tworzenia wiadomości lub reklam marketingowych, wybierania medium do przekazywania wiadomości, które może obejmować media drukowane, telewizję, banery, serwis internetowy i społeczny marketing medialny itp.

Źródło: