Osuszanie mieszkań – dlaczego to zadanie wyłącznie dla profesjonalistów?

Mieszkania i domy w Polsce już nie raz ucierpiały na skutek powodzi w ciągu ostatnich kilku lat. Wydarzenia te uwydatniły potrzebę zasięgnięcia porady wykonawców posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie rekultywacji powodzi w przypadku nieruchomości zniszczonych przez powódź.

Osuszanie mieszkań w Gdyni i zalanych budynków również w innych częściach kraju jest złożonym procesem, który będzie wymagał współpracy wielu specjalistów. Zrób to źle, a sześć miesięcy później w nieruchomości może pojawić się poważny problem z wilgocią, zwiększający niepokój mieszkańców, którzy być może będą musieli opuścić swój dom po raz drugi. W tym artykule przedstawiono zasady, których należy przestrzegać, aby umożliwić szybsze ponowne zajęcie budynków i znacznie ograniczyć potencjalne przyszłe problemy.

Zrozumieć powódź

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek badań budynku konieczne jest ustalenie charakteru powodzi. Obecność ścieków, zanieczyszczeń chemicznych lub biologicznych lub mułów, piasku i gleby w wodzie powodziowej będzie decydować o sposobie zarządzania odzyskiem. Wysokość osiągnięta przez wodę i jej prędkość przepływu wewnątrz i wokół budynku również należy traktować jako wodę powodziową, a niesione z nią zanieczyszczenia mogą wywierać ekstremalny nacisk na konstrukcję budynku.

Zrozumienie budynku

Oprócz charakteru powodzi konieczne jest również zrozumienie konstrukcji budynku. Woda wpływa na różne materiały na różne sposoby. Beton i cegła są bardzo odporne na uszkodzenia przez wodę, a drewno może być odporne na krótkotrwałe zwilżanie, ale gnije, jeśli pozostaje mokre przez długi czas. Gęste materiały zatrzymują niewiele wody, ale schną powoli, podczas gdy materiały porowate mogą zatrzymywać duże ilości wody, ale często można je szybko wysuszyć.

Historia napraw i zmian może wpłynąć na remediację budynku. Na przykład obecność chemicznej warstwy przeciwwilgociowej może wskazywać na wcześniejszy problem z podciąganiem wilgoci i chociaż powódź mogła na to nie wpłynąć, należy wziąć pod uwagę obecność soli gruntowych w konstrukcji. Sole zmielone są często higroskopijne, co oznacza, że ​​mogą absorbować wodę atmosferyczną. Jeśli występują w budynku na znacznych poziomach, mogą nie tylko migrować z wodą atmosferyczną, aby wpływać na nowe wykończenia, ale także absorbować wodę z powietrza, przechodzić do roztworu i migrować na powierzchnię ściany, gdy woda paruje. Proces ten może mieć zauważalny wpływ na niektóre nowoczesne produkty budowlane, szczególnie te zawierające gips.

Wcześniejsze problemy z suchą zgnilizną w budynku mogą również znacznie zwiększyć ryzyko przyszłych wybuchów epidemii, jeśli konstrukcja budynku ponownie zamoknie. Wreszcie, rozbudowa budynku może spowodować powstanie pustek między pierwotną strukturą a nowym dodatkiem i często może zakrywać oryginalne dreny i kanały serwisowe lub ograniczać wentylację w obszarach podpodłogowych. Te wszystkie aspekty jest w stanie rozważyć i uwzględnić wyłącznie firma zajmująca się osuszaniem mieszkań i budynków w profesjonalny sposób.