Otwieramy biznes – dlaczego warto wykupić ubezpieczenie?

business-insurance

Osoby zatrudnione w firmach na etatach nie musza obawiać się o swoje ubezpieczenie – wszystkie składki płaci za nich pracodawca. Zupełnie inaczej jest w przypadku osób, które prowadzą własną działalność gospodarczą i pracują na własny rachunek. Wtedy one same muszą zadbać o swoje ubezpieczenie – zarówno to obowiązkowe, jak i dodatkowe.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą podlegają takiemu samemu obowiązkowi ubezpieczeniowemu, jak pracownicy zatrudnieni na etatach. Co miesiąc muszą przelewać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Dzięki temu odkładają pieniądze na swoją przyszłą emeryturę, a także mają możliwość korzystania z darmowej opieki zdrowotnej.

W ZUS-ie jest również możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia, które zagwarantuje wypłatę środków w ramach zwolnienia chorobowego. Nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe, dlatego warto rozważyć jego wady i zalety, a także specyfikę swojej pracy. Osoby prowadzące własną działalność zarabiają wtedy, gdy pracują. Gdy zachorują, ich możliwości zarobkowe spadają praktycznie do zera. Ale nie zawsze. Kto pracuje z domu, nawet podczas choroby ma możliwość wykonywania obowiązków zawodowych i może zarobić w czasie choroby o wiele więcej niż wypłaciłby ZUS w ramach ubezpieczenia chorobowego. Warto więc to nieobowiązkowe ubezpieczenie dokładnie przemyśleć.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny również pomyśleć o dodatkowym, nieobowiązkowym ubezpieczeniu na życie. Nikt nie ma bowiem pewności, czy za miesiąc lub za rok nie ulegnie wypadkowi czy nie zachoruje, co skutecznie uniemożliwi mu wykonywanie swojej pracy. Pracownicy etatowi w czasie choroby czy po wypadku mogą liczyć na zwolnienia lekarskie i świadczenia pieniężne, tymczasem osoby pracujące na własny rachunek nie są w takich sytuacjach w żaden sposób chronione. Warto więc wykupić ubezpieczenie na życie, które w takich sytuacjach zapewni środki na leczenie, rehabilitację, codzienne życie. Choć dodatkowe ubezpieczenie to kolejne, comiesięczne wydatki, nie warto oszczędzać na własnym zdrowiu czy bezpieczeństwie. Comiesięczna składka to najczęściej kilkadziesiąt złotych, nie jest to kwota nadmiernie obciążająca domowy budżet. A w sytuacji kryzysowej może się okazać, że regularne opłacanie tej kwoty przyda się wtedy, gdy nie będzie można wykonywać pracy.

Jak wybierać ubezpieczenie na życie? Po pierwsze, nie należy kierować się reklamami towarzystw ubezpieczeniowych, które rzadko pokazują prawdziwą i kompleksową ofertę. Warto przede wszystkim dokładnie przejrzeć ofertę co najmniej kilku ubezpieczycieli, zapoznać się nie tylko z wysokością składek, ale również z tym, co gwarantuje polisa i jaki jest zakres jej ochrony. Często bowiem tańsza polisa zapewnia o wiele niższą ochronę i ma wiele punktów wyłączających z ubezpieczenia. Dobre ubezpieczenie na życie powinno być idealnie dopasowane do potrzeb konkretnej osoby, specyfiki jej pracy oraz możliwości finansowych.

Polecamy:
Pożyczki dla seniorów – ile, kiedy i czy warto pożyczać?