Outplacement – co to jest i na czym polega?

o2

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa lub zajmowanie wysokiego stanowiska w jego strukturach wiąże się z wielką odpowiedzialnością nie tylko za efektywność procesów i ich niezakłócony przebieg. Niemal każda firma bazuje na wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, która jest współodpowiedzialna za dynamiczny rozwój i wzrost prestiżu marki na rynku biznesowym. Jednak w wielu przypadkach procesów restrukturyzacyjnych pojawia się konieczność redukcji zatrudnienia, co jest krzywdzące nie tylko dla samych pracowników, ale również dla pracodawców, którzy są zmuszeni zrezygnować z cennej i zaufanej kadry.

 

Zwolnienie pracownika jest dla pracodawcy niezwykle trudnym procesem, który warto przeprowadzić w sposób jak najmożliwiej delikatny. Utrata pracy z przyczyn niezależnych od samego zatrudnionego jest nie lada ciosem, który często jest przyczyną problemów nie tylko na polu zawodowym, ale również prywatnym. Dlatego też coraz więcej firm decyduje się na outplacement, który ma za zadanie zminimalizować negatywne skutki zwolnienia.

Na czym polega outplacement?

Pojęcie outplacementu jest często niepoprawnie definiowane. Outplacement nie jest bowiem procesem, który ma zapewnić zwalnianemu pracownikowi nowe stanowisko pracy. Outplacement jest jedynie środkiem, który ma za zadanie zaktywizować zawodowo pracownika i przygotować go do poruszania się po rynku pracy. Dotyczy to zarówno osób, które zostały już pozbawione zatrudnienia jak i tych, które są realnie zagrożone zwolnieniem.

Outplacement w praktyce

W ramach outplacementu wyróżnia się kilka etapów, które mają przyczynić się do zmaksymalizowania szans pracownika na nowe zatrudnienie.

Doradztwo psychologiczne

Utrata pracy działa na człowieka demotywująco i często obniża jego samoocenę. Firmy zajmujące się outplacementem kładą duży nacisk na aspekt psychologiczny, który często odgrywa kluczową rolę w procesie poszukiwania pracy.

Analiza profilu pracownika

Pomaga w określeniu predyspozycji poszukującego pracy i jego możliwości zawodowych. Na tym etapie można realnie nakreślić swoje mocne i słabe strony, co pomaga kolejno w ich doskonaleniu i eliminowaniu. Jest to niezwykle pomocne przy planowaniu ścieżki zawodowej.

Szkolenia dla pracowników

Każdy sektor biznesowy ulega przemianom, co skłania pracowników do doskonalenia swoich umiejętności. Szkolenia i kursy dla pracowników to zwiększenie szansy na znalezienie stanowiska pracy i dopasowania się do aktualnych potrzeb rynkowych.

Wsparcie w poszukaniu nowej pracy

Umiejętne poruszanie się po rynku pracy wymaga odpowiedniego przygotowania. Problemy w znalezieniu nowej posady mogą mieć szczególnie te osoby, które status bezrobotnego uzyskały po wielu latach przepracowanych w jednym podmiocie gospodarczym. Doradztwo z zakresu outplacementu pomaga w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości i efektywnej selekcji ofert pracy.