Outsourcing w przemyśle chemicznym – skąd ten trend i czy się utrzyma?

Outsourcing to podzlecanie funkcji biznesowej podmiotowi zewnętrznemu. Koncepcja outsourcingu została po raz pierwszy sformułowana przez Davida Ricardo, angielskiego ekonomistę w XIX wieku. Chodzi o to, że dzięki wykorzystaniu outsourcingu firmy mogą skoncentrować się na tych działaniach, w których specjalizują się najbardziej i które przynoszą im największą wartość.

kopalnia angab2Działania o niższej wartości są następnie przeprowadzane przez inne strony, aby firma mogła skoncentrować swoje wysiłki i zasoby na swoich podstawowych kompetencjach, a tym samym osiągnąć względną przewagę na rynku. Badania i rozwój dla firm są mocną podwaliną takiego podejścia do outsourcingu.

Outsourcing – powody jego popularności w różnych branżach

Ta zasada outsourcingu jest szeroko stosowana w naszym życiu osobistym i biznesowym. Rutynowo zatrudniamy zewnętrznych hydraulików i elektryków, nawet jeśli jesteśmy w stanie samodzielnie wykonywać te czynności, abyśmy mogli spędzać czas na przedsięwzięciach o wyższej wartości i nadal mieć czas na rekreację. W większości korporacji funkcje takie jak kształtowanie krajobrazu, np. usługi cateringowe czy związane z bezpieczeństwem są zazwyczaj zlecane podwykonawcom., bowiem:

  • zapewnia to elastyczność
  • uwalnia kapitał
  • pozwala na niższe koszty ogólne

Dojrzewające przemysł chemiczny również zdaje się w odnajdywać w outsourcingu – tym bardziej, iż jak można zauważyć naprawdę przeszedł przez i nadal przechodzi przez drastyczne zmiany w ciągu ostatnich trzech dekad. Innowacja była głównym czynnikiem wzrostu we wcześniejszych etapach. Jednak firmy coraz częściej szukają możliwości osiągnięcia dalszych oszczędności i zwiększenia wydajności w celu dalszego rozwoju. Ponadto konkurencyjne czynniki rynkowe wymagają szybszych harmonogramów i elastyczności. W niezbyt odległej przeszłości wiele dużych korporacji zajmujących się produkcją chemiczną i rafinacją ropy naftowej utrzymywało własne, w pełni obsadzone biura inżynieryjne i budowlane. Jednak ostatnio wiele z tych funkcji zostało wycofanych, a obecnie wiele firm z tej niszy rutynowo korzysta z usług firm zewnętrznych, aby wykonywać te funkcje bardziej efektywnie.

Terminy outsourcing i offshoring są powiązane.

Offshoring jest podobny do outsourcingu. Oznacza to jednak wysyłanie pracy poza kraj ojczysty. Podczas gdy outsourcing może być wykonywany w granicach krajowych, offshoring odnosi się do wykonywania pracy poza granicami kraju. Offshoring jest zazwyczaj wykonywany w celu wykorzystania niższych kosztów pracy i materiałów oraz często niesie potencjalne ryzyko walutowe – zarówno pozytywne, jak i negatywne. Offshoring ma również wpływ na gospodarkę krajową – wydaje się być bardziej politycznie obciążony.

Outsourcing w branży chemicznej – plusy i minusy

Podstawowym czynnikiem decydującym o outsourcingu są oszczędności. Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku należy dołożyć wszelkich starań, aby w miarę możliwości zmniejszyć koszty.

  • Oszczędności kosztów mogą przybierać następujące formy:
  • Niższe koszty inżynieryjne za godzinę
  • Niższe koszty produkcji, nawet po ewentualnym zwiększeniu kosztów wysyłki
  • Rozwój modułów budowlanych w celu obniżenia kosztów budowy

kopalnia angab22Należy zadbać o to, aby decyzje gospodarcze podejmowane przez outsourcing były szeroko otwarte. To, co może wydawać się ogromne, może nie zawsze być takie Na przykład, jeśli inżynieria zagraniczna jest stosowana w tempie obniżonym o 50% na godzinę (w porównaniu z stawkami biura domowego), a następnie wymaga dwukrotnej liczby godzin do wykorzystania, zatem w takim układzie nie ma żadnej korzyści.

Podobnie w przypadku produkcji zagranicznej należy zadbać o to, aby koszty wysyłki nie zużywały oszczędności produkcyjnych. Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę cło za import sprzętu za pośrednictwem umowy outsourcingowej.

Czynniki związane z harmonogramem mogą być również istotnym czynnikiem dla outsourcingu. Być może w firmie nie ma wystarczających zasobów do realizacji projektu, a jedynym sposobem spełnienia harmonogramu jest wykorzystanie zasobów zewnętrznych. Dzielenie się pracą między różne podmioty może powodować nieefektywność, ale może to być jedyna alternatywa dla osiągnięcia wymagań harmonogramu umowy.

Outsourcing – różne podejścia

Rozważając outsourcing zarówno w kraju, jak i za granicą, istnieją różne opcje do rozważenia przy podejmowaniu decyzji, jak postępować. Wspólnymi czynnikami prowadzącymi do uzgodnienia outsourcingu są:

  • zakres pracy
  • poziom zasobów wewnętrznych do zarządzania pracą
  • pożądany wynik.

Jeśli zakres obejmuje znaczącą inżynierię, może być więcej bodźca do ustanowienia lokalnej obecności w lokalizacji outsourcingu zagranicznego kraju. Jeśli zakres obejmuje ściśle fabrykację przez firmę zagraniczną, rozsądne może być działanie za pośrednictwem polskiego wytwórcy lub wykorzystanie własnego działu zakupów lub zaopatrzenia do współpracy z wytwórcą.

Outsourcing – teraz jest najlepszy moment

W miarę jak firmy coraz częściej zaczynają zwracać się na zewnątrz do firm takich jak Badania naukowe SajTom, aby pomogły im w planowanych działaniach, specjaliści rynkowi powinni bardziej przyglądać się, jak najlepiej zarządzać takimi formami współpracy.

Jeszcze kilka lat temu kierownicy działów badawczo-rozwojowych w dużych organizacjach uważali korzystanie z zewnętrznych wykonawców za działanie krótkoterminowe, mające na celu przezwyciężenie tymczasowego ograniczenia naszych zasobów. Zazwyczaj w tej koncepcji używa się małej firmy do świadczenia wyspecjalizowanej usługi analitycznej, wynajmowania sprzętu do testów lub zatrudniania producenta, aby uzyskać początkowe ilości nowego półproduktu. Kiedyś była to opcja taktyczna – jeśli usługa była potrzebna regularnie, dopiero zaczynało się rekrutować personel, kupować sprzęt, a następnie samodzielnie budować zasoby. Gdy znacząco wzrośnie zainteresowanie i sprzedaż nowego produktu czy usługi – dopiero wtedy mądrze będzie zbudować fabrykę w celu wytworzenia półproduktu i zakończenia produkcji.