Pandemia, lockdown, niepewność – kiedy to się skończy?

Ten artykuł aktualizuje nasze perspektywy dotyczące zakończenia pandemii koronawirusa, aby odzwierciedlić najnowsze informacje na temat wprowadzania szczepionek, wariantów budzących obawy i progresji choroby. Obserwujemy postęp w kierunku przejścia do normalności w drugim kwartale 2021 r. Nowa fala w Unii Europejskiej oznacza, że podobne przejście prawdopodobnie nastąpi później niż na przykład w Stanach – prawdopodobnie pod koniec drugiego ub trzeciego kwartału.

Pandemia a perspektywy dla uroczystości rodzinnych

Lepsza dostępność szczepionek sprawia, że odporność stadna jest najbardziej prawdopodobna w czwartym kwartale w Unii Europejskiej, ale ryzyko zagraża temu harmonogramowi. Harmonogram w różnych krajach będzie zależał od kluczowych zmiennych. A kiedy zostanie osiągnięta odporność stada, ryzyko nie zniknie – odporność stada może okazać się tymczasowa lub ograniczona do regionów w kraju. Mimo to można wierzyć, że tymczasowe poprawy będą niosły ulgę dla społeczeństwa, chociażby w obliczu zbliżających się uroczystości takie jak majowe Pierwsze Komunie święte, w związku z czym widać, że dekoracje na I Komunię Świętą się już świetnie sprzedają, a sklepy internetowe mimo obostrzeń również wierzą w ten optymistyczny scenariusz, co widać po bogatym i różnorodnym asortymencie, jaki można tamże znaleźć.

Covid-19 co nowego?

Liczba przypadków COVID-19 na całym świecie w ciągu ostatnich dziesięciu tygodni oznacza nowy świt w walce z chorobą. Szczepionki okazują się skuteczne i szybko się skalują, zakrzywiając krzywą w wielu regionach. Jest to jednak delikatny świt, w którym przenoszenie i śmiertelność są nadal wysokie, nierówny dostęp do szczepionek i warianty budzące obawy grożące cofnięciem dotychczasowych postępów.

Trajektoria przypadków umożliwiła początek przejścia w kierunku normalności- pierwszego i ważniejszego z dwóch punktów końcowych pandemii. Spodziewamy się, że ta przemiana będzie kontynuowana w drugim kwartale 2021 r. i prawdopodobnie zobaczymy, że wiele aspektów życia społecznego i gospodarczego powróci do stanu przedpandemicznego, zgodnie z planem.

Niektóre części Unii Europejskiej niedawno stanęły w obliczu niepowodzeń: mniej dawek szczepionek niż w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych, nowa fala przypadków i nowe lockdowny jednak nie mogą odebrać nam optymizmu. Przejście do normalności jest najbardziej prawdopodobne w Europie pod koniec drugiego lub trzeciego kwartału 2021 r., ale już wcześniej można liczyć na poluzowanie obostrzeń. Czas prawdopodobnie będzie różny w zależności od kraju, w zależności od przyspieszenia dostaw szczepionek, wpływu szczepień na wskaźniki hospitalizacji oraz występowania (lub nie) nowych fale napędzane przez nowe warianty.

Odporność zbiorowa, drugi punkt końcowy, wystąpi najprawdopodobniej w trzecim kwartale lub czwartym kwartale – z różnicą wynikającą z bardziej ograniczonej dostępności szczepionek w Unii Europejskiej. Jednak zagrożenia dla tych ram czasowych są realne – odporność stadna może nie zostać osiągnięta do końca roku, jeśli wahania dotyczące szczepień są duże, jeśli kraje doświadczają zakłóceń w dostawach szczepionek lub jeśli wariant, który sprawia, że istniejące szczepionki będa mniej skuteczne, rozprzestrzenia się szeroko. Jednak trzeba mieć nadzieję!