Perspektywy zawodowe po ukończeniu Architektury – w jakich miejscach znajdziemy pracę?

Powszechnie zawód architekta jest uważany za prestiżowy i dobrze opłacany. Studia na kierunku Architektura nie należą do łatwych, ale niosą ze sobą szerokie możliwości i różne specjalizacje. Nie każdy absolwent architektury będzie w przyszłości zajmował się tworzeniem projektów.

Droga do zawodu architekta

Aby móc wykonywać zawód architekta, należy ukończyć studia na kierunku Architektura. W toku studiów można wybrać konkretną specjalizację, która ukierunkuje przyszły zawód. Architektura często idzie w parze z grafiką komputerową czy też konserwacją zabytków. Specjalizacja może również determinować dalsze kształcenie (np. na studiach podyplomowych) w tym zakresie. Absolwent Architektury po ukończeniu studiów może zdobyć indywidualne uprawnienia zawodowe, które pozwolą mu na tworzenie projektów lub nadzorowanie prac budowlanych. Dyplom studiów na kierunku Architektura, ukończonych w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, stanowi podstawę do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Architekci najczęściej pracują w biurach projektowych lub prowadzą własną działalność gospodarczą.

Czy warto zostać architektem?

Ukończenie kierunku Architektura to przede wszystkim okazja na dobrze płatną pracę i duże możliwości rozwoju zawodowego. Praca architekta nie opiera się wyłącznie na projektowaniu, to również wyjazdy w teren i spotkania z klientami. Zawód architekta będzie zawsze potrzebny, ponieważ miasta nieustannie się rozwijają i rozbudowują, wykorzystując stworzone przez architektów projekty. Ponadto wielu architektów stawia się w roli artystów – w końcu wcielają w życie swoje indywidualne wizje i plany, a co najważniejsze – pozostawiają po sobie pamiątki na lata w postaci budowli. Zawód architekta w wielu sytuacjach postrzegany jest jako służba ludzkości, ponieważ przekształca on i aranżuje przestrzeń w takich sposób, aby stała się dla niej komfortowa.

Inne możliwości pracy jako architekt

Większość świeżo upieczonych architektów wybiera pracę w biurze projektowym, jednak część z nich zatrudnia się również w instytucjach państwowych (np. w urzędach miasta), w firmach budowlanych i deweloperskich, w salonach meblowych, w firmach aranżujących tereny zielone czy też zajmujących się projektowaniem wnętrz. Dzięki temu, że wiedzę i umiejętności, zdobyte w trakcie studiów, można wykorzystywać w różnych dziedzinach, niektórzy absolwenci Architektury kontynuują karierę zawodową w dyscyplinach pokrewnych, związanych z konserwacją zabytków, historią sztuki czy grafiką komputerową.

Ile może zarobić architekt?

Średnie zarobki architektów w Polsce oscylują wokół 4 tysięcy zł netto. Oczywiście wysokość płacy będzie uzależniona od kilku czynników, takich jak wykształcenie, doświadczenie oraz region kraju. Doświadczeni architekci, którzy mogą pochwalić się kilkuletnim stażem pracy, zarabiają nawet 10 tysięcy brutto, choć górne widełki są raczej trudne do oszacowania.

Reasumując, architekt to niewątpliwie zawód przyszłości, który łączy w sobie pasję i kreatywność. Architekci realnie wpływają na wygląd otoczenia i pozostawiają po sobie swego rodzaju dzieła.