Pierwsza pomoc a obowiązki pracodawcy

occupational_med-1

Jesteś pracodawcą? Zatem również jesteś odpowiedzialny za upewnienie się, że pracownicy otrzymują natychmiastową pomoc, jeśli zachorują lub są ranni w pracy. Wypadki i choroby mogą się zdarzyć w dowolnym momencie, a pierwsza pomoc może uratować życie i pomaga unikać poważnych obrażeń (sprawdź dostępne szkolenia http://www.interlis.pl/oferta/szkolenia-bhp-kursy/pierwsza-pomoc/).

Co pracodawcy powinni zrobić?

Musisz przygotować odpowiednie rozwiązania dotyczące pierwszej pomocy w Twoim miejscu pracy. W ten sposób należy rozważyć okoliczności miejsca pracy, stan siły roboczej oraz zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą być obecne, aby pomóc Ci zdecydować, jakie rozwiązania należy wprowadzić.

Niektóre niewielkie miejsca pracy to te o niskim ryzyku muszą mieć tylko apteczkę pierwszej pomocy i osobę mianowaną w celu obsługi pomieszczeń pierwszej pomocy, do zadań takich jak wezwanie służb ratunkowych i udzielenie pierwszej pomocy. Osoba wyznaczona potrzebuje specjalnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jeśli w Twoim miejscu pracy występują większe zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, na przykład używanie maszyn lub materiałów niebezpiecznych, bardziej prawdopodobne jest, że potrzebujesz wyszkolonego ratownika.

Musisz przedstawić wszystkim Twoim pracownikom szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pierwszej pomocy

Ocena potrzeb pierwszej pomocy

W celu ustalenia, jaki przepis jest niezbędny w pierwszej pomocy, należy dokonać oceny potrzeb pierwszej pomocy odpowiadającej okolicznościom firmy. Więcej informacji na temat przeprowadzania oceny potrzeb pierwszej pomocy oraz zestaw przykładowych studiów przypadków i narzędzia oceny możesz znaleźć online – taka informacja może pomóc Ci zdecydować, jakie rozwiązania należy wprowadzić w celu uzyskania pierwszej pomocy.

Uregulowania dotyczące pierwszej pomocy

odzież ochronnaTwoje ustalenia zależeć będą od wyniku oceny potrzeb pierwszej pomocy i szczególnych okoliczności w Twoim miejscu pracy w dowolnym momencie. Wyniki oceny potrzeb powinny wskazywać poziom potrzebnych urządzeń i umiejętności personelu.

Jako minimum musimy:

• mieć odpowiednio zaopatrzoną apteczkę pierwszej pomocy
• wyznaczyć osobę do przejęcia kontroli nad udzielaniem pierwszej pomocy
• umieścić w widocznym miejscu informacje dla wszystkich pracowników zawierające szczegółowe dane na temat zasad udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli Twoja ocena potrzeb wskazuje na problemy w miejscu pracy lub zatrudnienia, lub w większym stopniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, prawdopodobnie potrzebujesz wystarczającej liczby odpowiednio przeszkolonych osób i możesz potrzebować dodatkowych urządzeń. Możesz zdecydować, że potrzebujesz pracownika – ratownika. Jest to osoba wyszkolona przez kompetentnego specjalistę w pierwszej pomocy wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w pracy. Jeśli stwierdzisz, że potrzebujesz takiej osoby wiedz, że istnieją liczne wytyczne, które pomogą Ci wybrać odpowiedniego dostawcę szkolenia pierwszej pomocy. Członek personelu może odbyć szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i z racji tego będzie posiadać świadectwo dla celów regulacyjnych.