PIT-37 – Najczęściej zadawane pytania

142590570196672800

Wypełnienie formularza PIT-37 nie należy do trudnych, mimo to, co roku wiele osób ma pytania i wątpliwości podczas rozliczania podatku. Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące wypełnienia PIT-37.

Jaki adres wpisać – zamieszkania czy zameldowania?

Odpowiedni jest adres zamieszkania. Konkretnie chodzi o adres zamieszkania, jaki był aktualny 31 grudnia poprzedniego roku. Adres zameldowania urzędów skarbowych nie obchodzi.

Które okienko zaznaczyć, aby rozliczyć się z małżonkiem?

W najczęstszych sytuacjach należy zaznaczyć rubrykę „wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy”. Okienko „wspólnie z małżonkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy” przeznaczone jest dla osób, które rozliczają się ze zmarłym małżonkiem.

Mam dwa PITy-11. Czy powinienen wypełnić dwa PITy-37?

Nie, w takiej sytuacji należy zsumować kwoty z obu formularzy PIT-11 i wpisać je na jednym formularzu PIT-37.

Gdzie mogę odliczyć wydatki na dojazd do pracy?

Wydatków na dojazd do pracy nie wpisujemy do załącznika PIT/O, tak jak innych ulg. Możliwe jest natomiast ujęcie tych wydatków jako koszty uzyskania przychodu. Jest to opłacalne, jeżeli wydatki te były wyższe od standardowych kosztów uzyskania przychodu, które wynoszą przeważnie 111,25 zł miesięcznie.

Przeczytaj więcej: PIT – Ulga za dojazd do pracy

Co to jest „Informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy”?

W części tej należy wykazać między innymi odsetki od papierów wartościowych, dywidendy, udziały w funduszach kapitałowych i tym podobne źródła dochodów. Większość podatników nie musi zatem nic w tym miejscu wpisywać.

Jak obliczyć podatek?

W przypadku kiedy podstawa obliczenia podatku wynosi mniej niż 85 529 zł obowiązuje podatek w wysokości 18%. Należy więc policzyć 18% z podstawy obliczenia podatku i od tej kwoty odjąć jeszcze kwotę zmniejszającą podatek. Za 2014 rok wynosi ona 556,02 zł.
Jeśli podstawa obliczenia podatku wynosi więcej od 85 529 zł, obowiązuje wyższa stawka podatkowa – 32%. Podatek przy takiej stawce wynosi 14 839,02 zł plus 32% nadwyżki ponad 85 528 zł.

Przy obliczaniu podatku nietrudno jest popełnić błąd rachunkowy, dlatego zalecamy korzystanie z programu do rozliczania PIT, który sam obliczy podatek. Dzięki niemu zaoszczędzimy czas i nerwy.

Przeczytaj więcej: Rozliczenie PITu online