Podatek od wycieczki pracowniczej?

Businessman and businesswomen having a meeting in shopping mall. Woman is pregnant.

Podatek od wycieczki pracowniczej ponosi sam korzystający z tego dobrodziejstwa. Zgodnie z artykułem 21, ust. 1 pkt 67, o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracownik jeśli skorzysta z tej formy „wdzięczności szefa”, będzie musiał w kolejnym roku podatkowym uwzględnić kwotę takiej wycieczki, do opłacenia podatku dochodowego. Dlaczego? Bo tak chce ustawodawca.

Pracownik, jeśli otrzymał taką wycieczkę od pracodawcy z funduszu zakładowych świadczeń socjalnych, w jakiś w sposób się „wzbogacił”, i musi z tego tytułu zapłacić podatek od tego „wzbogacenia”. Zgodnie z interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w piśmie nr. IBPBII/1/415-89/1/HK z kwietnia 2010 r możemy przeczytać m.in. że,

(…) Zatem w przypadku pracowników pracodawca jest zobowiązany do zakwalifikowania ww. świadczenia (sfinansowania kosztów wycieczki tj. przejazdu, noclegu, wyżywienia) do przychodu ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i tym samym do pobrania stosownej zaliczki na podatek dochodowy, a następnie wykazania tegoż przychodu w informacji PIT-11, gdyż wszystkie świadczenia pozostające w związku z faktem pozostawania w stosunku pracy stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy. (…)

A więc widać wyraźnie, iż dany pracownik nie ma jakichkolwiek szans na odwołania i jeśli skorzystał z wycieczki pracowniczej zakupionej przez jego szefa, to nie jest ważne, że zasłużył na to całą swoją pracą, swoim poświęcaniem czasu, oraz jednocześnie odbieraniem tego czasu własnej rodzinie. Musi zapłacić podatek dochodowy i wykazać ową czynność w informacji PIT.

Imprezy integracyjne

Inaczej ma się sprawa z wyjazdem pracownika na imprezy integracyjne. Taki wyjazd może stanowić pewnego rodzaju szkolenie zaproponowane przez pracodawcę. Nie jest więc jakąś korzyścią wyłączną pracownikowi, nie stanowi także jego dochodu, więc i nie ma potrzeby płacić od takich wyjazdów podatku i wykazywać tego w zeznaniu PIT. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny z dnia 8 lipca 2014 roku K 7/13. Sama impreza integracyjna nie jest prywatnym, często rodzinnym wyjazdem pracownika. Może ona dotyczyć części, lub wręcz całej kardy pracowniczej i mieć na celu zintegrowanie ludzi pracujących w danym zakładzie pracy. Może ona odbywać się w tym samym mieście, lub poza jego granicami. Nie ma tu żadnych konkretnych przesłanek, co do jej miejsca występowania.

Wycieczki pracownicze

Wycieczki pracownicze natomiast, są formą wypoczynku opłaconego przez pracodawcę i jako takie stanowią dochód pracownika, który musi on wykazać w zeznaniu podatkowym. Pomijając ten zgoła przykry obowiązek opodatkowania „prezentu od szefa”, sama wycieczka może być dla pracownika bardzo miłą, ale jednak zobowiązującą formą wdzięczności. Zobowiązująca nie tylko względem ustawodawcy (Urzędu Skarbowego), ale także wobec samej firmy. Jak wiadomo, nie ma nic za darmo. Także wycieczka opłacona przez firmę posiada pewnego rodzaju zobowiązanie, które pracownik wypełnia po powrocie do pracy.

Interesują Cię wycieczki pracownicze? Zajrzyj na stronę http://www.gracetour.waw.pl i poznaj najnowszą ofertę.