Podatek od wygranej – jak się rozliczyć z fiskusem z nagród pieniężnych?

684341

684341

Wygrana, szczególnie finansowa jest z pewnością bardzo miłym zdarzeniem w życiu każdego. Niestety w szczęściu łatwo zapomnieć, że każdy przychód finansowy może mieć swoje konkretne konsekwencje podatkowe. Dlatego w takiej sytuacji przypominamy i rekomendujemy, jak rozliczyć się z odpowiednimi organami podatkowymi z nagród pieniężnych.

Nagrody – rodzaje, wpływ na zobowiązania prawne

W pierwszej kolejności warto zauważyć i zaznaczyć, że istnieją różne rodzaje nagród. Można uzyskać nagrodę w pracy, za jakieś osiągnięcia, za przepracowany czas (np. nagrody jubileuszowe), można również wybrać nagrodę w konkursie niezwiązanym z naszą pracą zawodową. W zależności od rodzaju nagrody, mogą dotyczyć jej różne uregulowania prawne. Dlatego w pierwszej kolejności należy określić z jaką nagrodą mamy do czynienia, a następnie dopiero weryfikować aktualne przepisy jej dotyczące.

Nagroda w konkursie – procent od wygranej

Jedną z najczęstszych nagród może być nagroda w tak zwanym konkursie, który polega na współzawodnictwie między uczestnikami. W tym przypadku, w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na uregulowania zawarte w ustawie o PIT (ustawa podatki dochodowe od osób fizycznych). Zgodnie z art. 30 ww. ustawy od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % wygranej od nagrody.

Zwolnienia od opodatkowania nagród

Ustawodawca wspiera niektóre rodzaje konkursów i nagród, które promują ważne elementy życia państwa i jego obywateli. Zgodnie z tym założeniem, na podstawie art. 21 ustawy o PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych), od podatku dochodowego wolne są wygrane w konkursach i grach organizowanych  i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz tych w dziedzinach nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług pod warunkiem, że jednorazowa wartość nagrody nie przekracza kwoty 2000 zł.

Nagrody związane ze stosunkiem pracy

W sytuacji jeżeli nagroda jest ściśle powiązana ze stosunkiem pracy, można znaleźć uzasadnienie dla zwolnienia jej z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem 10 % od nagród. Niekoniecznie jest to jednak dobra wiadomość dla podatników. W takim przypadku nagroda uzyskana w pracy nie pozostaje w żadnej próżni prawnej – najczęściej w takich sytuacjach należy uznać, że świadczenie takie stanowi przychód ze stosunku pracy (bez niego nie było by nagrody). W związku z powyższym, będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym – 18 % lub 32%.

Podsumowanie i rekomendacje

Nagroda jest czymś przyjemnym, jednak należy pamiętać, że może powodować konsekwencje podatkowe, jak każdy inny przychód podatnika. Aby z radosnej wiadomości nie wpaść w późniejsze negatywne konsekwencje prawne, warto zawsze upewnić się, czy nie należy się z niej rozliczyć wobec fiskusa. Ze względu na duże reformy w przepisach w Polsce, rekomendowanym jest sprawdzenie aktualnych przepisów prawnych.