Podstawy skutecznego zarządzania personelem

outsourcing

Każde przedsiębiorstwo to ludzie, którzy w nim pracują i budują jego pozycję na rynku. Im lepiej pracownicy są zorganizowani, tym wyższa jest pozycja firmy. Warto, dlatego zadbać o to, aby skutecznie zarządzać personelem pracowniczym przedsiębiorstwa.

Jakie są podstawowe czynniki pozwalające na skuteczne zarządzanie personelem?

Istnieją czynniki, które mają znaczny wpływ na to jak pracownik odbiera swojego przełożonego, a także na to czy przełożony radzi sobie z zarządzanym przez siebie personelem. Po pierwsze bardzo ważna jest dobra komunikacja pomiędzy przełożonym, a pracownikiem. Jeżeli przełożony nie będzie potrafił poprawnie komunikować się z pracownikiem, to taka inicjatywa nie wyjdzie z przeciwnej strony, czyli od pracownika. Bardzo ważne jest budowanie zaufania i szacunku. To czy zlecenie, które otrzymali pracownicy do wykonania, zostanie wykonane poprawnie, zależy w dużej mierze od tego, komu je zleciliśmy i jaki mamy z nim kontakt.

W wykonywanej pracy przez pracownika, bardzo ważna jest motywacja. Każdy dobry pracodawca, kierownik, który ma zarządzać personelem, powinien posiadać zdolność skutecznej motywacji pracowników. Istnieje wiele sposobów na zmotywowanie pracownika. Najczęściej stosowanym jest pochwała, czy wyróżnienie, po wykonaniu przez pracownika poprawnie zadania. Szczera rozmowa z pracownikiem, przedstawienie mu, czego się od niego oczekuje, są to bardzo ważne czynniki, które potrafią go skutecznie zmotywować. Najlepszą motywacją do dalszej ciężkiej pracy jest premia, podwyżka wynagrodzenia. Jeżeli pracownik wie, że za świetnie wykonaną pracę i swoje zaangażowanie i poświęcony dodatkowy czas może liczyć na dodatek do pensji, to na pewno będziemy mogli na niego liczyć podczas następnych ważnych zadaniach do zrealizowania. Warto jednak wiedzieć, że osoba zarządzająca personelem przedsiębiorstwa, nie powinna pozwolić sobie na relacje na stopie koleżeńskiej z pracownikami. Jeżeli do tego dojdzie to może mieć problem z utrzymaniem wśród personelu dyscypliny.

Motywacja

Motywacja jest bardzo ważna, ale można odnieść skutek odwrotny od zamierzonego, jeżeli pracownika będziemy krytykować. Jeśli zleciliśmy jakieś zadanie, które zostało wykonane źle, warto nie krytykować osoby wykonującej na forum publicznym. Dobre zarządzanie personelem wymaga tego, aby taką osobę poprosić o rozmowę w cztery oczy. Przedstawić jej, co naszym zdaniem poszło nie tak, co powinno być zmienione. Nie wolno jej jednak krytykować, ani krzyczeć i obrażać! Rozmowa powinna przebiegać w spokojnym tonie. W ten sposób możemy osobę taką zmotywować do poprawy i dalszego działania. Zrozumie ona, co zrobiła źle, a nawet sama dokona oceny swojej pracy w prawidłowy sposób. W ten sposób rozwijamy naszego pracownika i poprawiamy, jakość jego pracy.

Edukacja w zarządzaniu skutecznym zespołem pracowników

Według wielu przeprowadzanych badań, wiele osób wymaga, czy chciałoby mieć możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy, edukowania się. Nie tylko motywacją jest otrzymywanie dodatków do pensji, czy premii. Motywacją może być również możliwość dalszej nauki, jaką zakład może zaoferować pracownikom. Coraz częściej zdarza się, że to przedsiębiorcy opłacają studia swoim pracownikom. Jest to bardzo ciekawe i atrakcyjne rozwiązanie, które jest pozytywne i dla pracownika jak i dla pracodawcy. Skuteczne zarządzanie personelem to także jego rozwój, a jeżeli rozwija się to zwiększają się możliwości, co wiąże się z lepszym działaniem przedsiębiorstwa. Każdy pracodawca chce mieć jak najlepiej wykształcony personel, dlatego warto w pracowników inwestować. Zazwyczaj wygląda to tak, że otrzymują oni możliwość darmowej edukacji, opłacanej przez firmę, jeżeli podpiszą umowę, w której zobowiązują się do zwrócenia wszelkich kosztów, jeżeli zrezygnują z pracy w ciągu określonego czasu. Pracownikowi, któremu zależy na pracy jest to na rękę, ponieważ wie, że pracodawca ma, co do niego dalekosiężne plany.
Skuteczne zarządzenie personelem nie jest łatwe. Wiedzę tą zdobywamy przez całe życie. Warto jednak coś wiedzieć na ten temat, ponieważ ma to bardzo duże znaczenie dla rozwoju całego przedsiębiorstwa.

Artykuł powstał przy współudziale firmy HRL.PL zajmującej się zagadnieniem jakim jest outsourcing kadr.