Co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny jest idealną formą wynajmowania lokalu mieszkalnego dla osób które chcą zabezpieczyć się przed problemami z nieuczciwymi lokatorami. Na czym polega różnica pomiędzy standardową umową najmu a tą o charakterze najmu okazjonalnego? Otóż oba rodzaje umów posiadają taką samą moc prawną. Różnica polega na tym, iż druga opcja w razie jakichkolwiek problemów z osobą lub osobami które najmują lokal mieszkalny, daje prawo właścicielowi na natychmiastową możliwość usunięcia niechcianego lokatora, opróżnienia mieszkania lub domu, a nawet wszczęcia egzekucji komorniczej.

Umowę najmu okazjonalnego podpisuje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat. Najemca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy dostarczyć wynajmującemu potwierdzoną notarialnie zgodę na dobrowolne poddanie się egzekucji (jeżeli zajdzie taka konieczność). Jednak oświadczenie takie to nie wszystko co powinno znaleźć się w prawidłowo sporządzonej umowie najmu okazjonalnego.

Zobacz wzór umowy najmu okazjonalnego – umowa najmu okazjonalnego – RynekMieszkaniowy.pl – dołączony również aneks.

Prawidłowo skonstruowany dokument musi zawierać dodatkowo wskazane przez najmującego:

– adres innego miejsca w którym będzie mógł zamieszkać gdy zostanie wydany nakaz opuszczenia lokalu

– oświadczenie właściciela lub osoby posiadającej tytuł prawny do takiego lokalu, w którym wyraża ona zgodę na zamieszkanie najmującego w przypadku zakończenia umowy najmu.

Pomimo tego iż taka forma wynajmu lokali mieszkalnych (tylko w takim wypadku może być zastosowana) nie jest jeszcze bardzo popularna i może wydawać się skomplikowana, to warto zastanowić się nad takim rozwiązaniem w momencie gdy chcemy komuś „powierzyć” naszą własność. Tylko w takim przypadku mamy pewność że jeżeli umowa wygaśnie, to bez problemu „odzyskamy” mieszkanie lub dom. Zrozumiałym jest że może to przysparzać wątpliwości czy aby chęć zawarcia umowy najmu okazjonalnego nie odstraszy potencjalnych chętnych najmujących ze względu na dodatkowe koszty (notariusz), lub wskazanie innego lokalu gdzie ewentualnie dane osoby będą mogły zamieszkać. Więc po pierwsze jako osoba wynajmująca można wyjść naprzeciw potencjalnym lokatorom i zaproponować opłacenie notariusza, po drugie informacja o najmie okazjonalnym powinna być przekazywana już na początku rozmów. Jest to o tyle istotny fakt, iż nie każdy ma możliwość wskazania zastępczego mieszkania, więc nie warto zaczynać rozmów od innych spraw. Jeżeli potencjalni najemcy obawiają się podpisania tego rodzaju umowy, to zazwyczaj sytuacja taka wynika z ich niewiedzy, więc należy spokojnie i cierpliwie wytłumaczyć iż służy to tylko i wyłącznie zabezpieczeniu naszych interesów.

Podsumujmy co powinna zawierać umowa najmu okazjonalnego. Więc najmujący który wyraża zgodę na zawarcie takiej umowy musi dostarczyć wynajmującemu potwierdzone notarialnie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, następnie musi wskazać inne mieszkanie lub dom w którym będzie mógł zamieszkać po zakończeniu umowy. Ostatnim dokumentem jest oświadczenie właściciela wskazanego lokalu iż wyraża on zgodę na zamieszkanie osoby której dotyczy umowa, gdy już nie będzie możliwości najmowania. Tylko po spełnieniu tych warunków umowa najmu okazjonalnego nabierze mocy prawnej.