Praca dla architektów nie bojących się nowych technologii – sprawdź koniecznie!

Dramatyczne i szybkie zmiany, które obecnie mają miejsce w zawodzie architekta, mogą być dla niektórych niepokojące, ale jak przy każdym przełomie technologicznym i rozprzestrzenianiu się nowych rozwiązań technicznych, profile stanowisk przychodzą i odchodzą, odzwierciedlając wymagania rynku.

Jest to odwieczna historia technologii zmieniających branżę, jednocześnie wypatrując starych i tworząc nowe profile zawodowe. Wczesne systemy CAD były niezwykle kosztowne i wymagały użycia niewygodnych maszyn obsługiwanych przez specjalnie wyszkolonych pracowników. Projektanci musieli przynieść swoją pracę do działów CAD i czekać na godziny lub nawet dni, aby otrzymać wydrukowane wydruki i realizować projektowanie wnętrz. Chociaż ten sposób pracy wydaje się absurdalnie nieefektywny, w czasach pierwszych minikomputerów i komputerów mainframe, ten postęp technologiczny pozwolił na wyprodukowanie pracy, która wcześniej zajęła od 10 do 12 architektów wnętrz.

Pracownicy umysłowi, tacy jak malarze, tynkarze, stolarze i murarze cegielni mogą wyginąć z powodu automatyzacji i nowych technologii, ale zgodnie z kilkoma badaniami komputeryzacja zagraża stanowiskom biurowym najbardziej szczególnie wymagającym pracownikom średnim, którzy angażują się w wykonywanie rutynowych zadań. Termin “polaryzacja pracy” opisuje malejące możliwości zatrudnienia, jeśli chodzi o miejsca pracy wymagające umiarkowanego poziomu umiejętności, szczególnie w porównaniu z wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i osobami znajdującymi się w dolnej części rynku pracy.

Ale w międzyczasie informatyzacja przyniosła kilka nowych zawodów w dziedzinie architektury, zwłaszcza w głównym nurcie zawodu. Spójrzmy na nie!

Specjalista BIM

Od czasu wprowadzenia rozwiązań wirtualnych budynków w latach 80. i pojawienia się reprezentacji 3d, branża dostosowała się do uwzględnienia ich w procesach projektowych i wykorzystania technologii informacyjnej budynku przy:

  • podejmowaniu decyzji,
  • szacowaniu kosztów,
  • produkcji dokumentów budowlanych.

Parametryczne modelowanie, powiązane dane i reguły ewoluowały w stopniu wymagającym wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą śledzić zmiany i być odpowiedzialnymi za różne aspekty projektu. Stanowisko specjalista ds. BIM może odnosić się do różnych dziedzin wiedzy, od modelowania, doradztwa, tworzenia aplikacji i oprogramowania po stanowiska badawcze i kierownicze. Ogólne wymagania dotyczące stanowiska są zwykle certyfikacją dla konkretnego oprogramowania i doświadczeniem w planowaniu projektu i ich śledzeniu.

# 2 – Architekt o specjalizacji 3D

W ciągu ostatnich 15 lat szybkie prototypowanie znalazło drogę od przemysłu samochodowego i lotniczego do architektury. Duże firmy architektoniczne zajmujące się innowacjami i nowymi technologiami stworzyły własne zespoły specjalistów zajmujących się produkcją modeli fizycznych i złożonych geometrii, drukowaniem 3D i cyfrową produkcją. Ten nowy zawód opisuje pracowników zdolnych do obsługi całego zestawu złożonych zadań związanych z wewnętrznym szybkim prototypowaniem. Ponieważ drukarki 3d są przyjmowane jako nowe standardowe narzędzie do projektowania, znacznie wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie obsługi technicznych i kreatywnych aspektów produkcji cyfrowej. Umiejętności zarządzania i umiejętność radzenia sobie z systemami infrastruktury są wysoko cenione przy rozważaniu potencjalnych kandydatów.

Partner wpisu ArtCore Design – architekt wnętrz Zakopane