Praca jako radca prawny a adwokat – jakie różnice? Czym zajmuje się radca prawny, a czym adwokat?

mlotek-ksiazka

Wielu ludzi boryka się z problemem zdefiniowania zawodu adwokata i radcy prawnego. Nic dziwnego, Polska jest jednym z niewielu krajów, w którym mamy do czynienia z takim dualizmem zawodowym. Jest to kłopot dla studentów przy wyborze specjalizacji prawniczych, ale także dla klientów, którzy nie wiedzą do kogo zgłosić się z prośbą o pomoc. Czym zatem różnią się te dwa zawody? Na czym polega praca adwokata a co leży w obowiązkach radcy prawnego?

Praca radcy prawnego a adwokata ― czym się różni?

Podstawową różnicą, szczególnie dla przyszłych prawników, jest rodzaj zatrudnienia. Radca prawny może być zatrudniony na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Natomiast adwokat jest tzw. zawodem wolnym. Osoba pracująca na tym stanowisku może jedynie wykonywać swój zawód, otwierając działalność gospodarczą lub zostać wspólnikiem spółki. Dlatego wśród ofert pracy na www.praca.money.pl/oferty/radca-prawny/ znajdziemy głównie ogłoszenia dotyczące radcy prawnego. Drugą różnicą jest zakres obowiązków każdego z nich. Zarówno jeden jak i drugi pośrednik sądowy świadczą pomoc prawną, jednak tylko adwokat może występować w sądzie jako obrońca w sprawach karnych i karnoskarbowych. Dlatego w dużej mierze to właśnie rodzaj naruszenia prawa zależy od tego, kogo powinniśmy wybrać jako naszego reprezentanta.

Na czym polega praca adwokata?

Praca adwokata przede wszystkim polega na pomocy związanej z wykroczeniami prawnymi, w skład której wchodzi: udzielanie klientom porad w ramach swojej specjalizacji, sporządzanie opinii i dokumentów prawnych, opracowanie projektów aktów prawnych, a także występowanie przed urzędami i sądami. Jak już wcześniej zaznaczyłam, zakres obowiązków adwokata jest nieco większy niż radcy prawnego. Może on występować jako obrońca oskarżonych w sprawach karnych i karnoskarbowych. Jednak prawo do wykonywania tego zawodu mają jedynie osoby wpisane na listę adwokatów przez okręgową Radę Adwokacką.

Jak wygląda praca radcy prawnego?

Ten zawód może wykonywać jedynie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie o radcach prawnych. Praca ta nie różni się wiele od obowiązków adwokata (niewielkie odstępstwa podałam już wcześniej). Pomoc prawna radcy ma na celu ochronę interesów klienta. Jednym z podstawowych obowiązków jest także zachowanie tajemnicy zawodowej, która zapewnia, że okoliczności prowadzonej sprawy nie ujrzą światła dziennego. Ponadto oba zawody posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC, czyli każdy mecenas jest ubezpieczony od skutków udzielenia niewłaściwej porady prawnej.

Radca prawny a doradca prawny

Na rynku możemy spotkać się także z doradcą prawnym. Jest to po prostu magister prawa, który nie przystąpił do egzaminu zawodowego, nie obowiązuje go kodeks etyki, a także nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej i nie może nas reprezentować w postępowaniu karnym czy cywilnym. Zatem nie zaleca się korzystać z jego usług przy większych i bardziej skomplikowanych sprawach.