Kiedy pracodawca powinien zapewnić pracownikowi odzież BHP?

Na każdym stanowisku pracy obowiązują określone zasady związane z doborem odzieży. W wielu zakładach pracy pracodawca umożliwia pracownikom dowolny dobór odzieży, ale niekiedy przepisy wymagają, by pracownik nosił określone ubrania. Wówczas pracodawca powinien dostarczyć je pracownikowi. Kiedy jest to konieczne?

Odzież BHP a przepisy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca powinien zapewnić odzież roboczą oraz obuwie robocze spełniające standardy Polskiej Normy wtedy, gdy:

  • ubrania własne pracownika mogą podczas pracy ulec znacznemu zabrudzeniu albo zniszczeniu
  • jest to konieczne z powodów technologicznych, sanitarnych albo ze względu na wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy

Przepisy nie wskazują zatem na żadne konkretne stanowiska pracy, na których pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom odzieży roboczej. Kluczowe są tutaj warunki pracy. Najczęściej wymagania dotyczące stosowania odpowiedniej odzieży roboczej na konkretnych stanowiskach pracy są ustalane przez specjalistę w zakresie BHP, a następnie zapisywane w regulaminie wewnątrzzakładowym. Warto także wskazać, że przepisy wskazują na sytuacje, gdy pracownik nie może stosować odzieży własnej. Ma to miejsce wtedy, gdy:

  • pracuje on na stanowisku wymagającym obsługi maszyn oraz urządzeń technologicznych
  • praca powoduje skażenie odzieży oraz obuwia materiałami zakaźnymi biologicznie, chemicznymi, promieniotwórczymi

Gdy wymaga tego konkretne stanowisko, zamiast odzieży roboczej stosowana jest także odzież ochronna spełniająca konkretne normy. Zapewnia na wyższy stopień zabezpieczenia, na przykład wtedy, gdy pracownik narażony jest na kontakt z wysokimi temperaturami, ostrzami, substancjami chemicznymi. Warto też nadmienić, że wiele firm kupuje ubrania robocze dla pracowników także wtedy, gdy nie ma takich wymogów. Najczęściej tworzą one wtedy firmowy uniform pozwalający na poprawę wizerunku firmy.

Gdzie zakupić ubrania BHP dla pracowników?

Gdy pracodawca chce zakupić odzież dla pracowników lub też obligują go do tego przepisy, w takiej sytuacji często pojawia się pytanie – gdzie można ja dostać? Najczęściej zamówienia składane są wtedy w punktach jak sklep BHP czy sklep z odzieżą BHP – Centrumbhp.pl Prowadzą one sprzedaż odzieży wielu typów, marek, rozmiarów. Warto też wskazać, że zamówienia można składać online – internetowy sklep z odzieżą BHP to najwygodniejsza metoda, aby zaopatrzyć pracowników w niezbędne dla nich ubrania robocze. Niskie ceny powodują, że można zapłacić za nie wtedy jeszcze mniej niż w sklepach stacjonarnych.