Pracujesz w Polsce? Jak osiągać większe zarobki?

Older female student in class holding a notebook

Budowanie kariery w Polsce związane jest z wieloma czynnikami, podobnie jak wysokość zarobków. Osoby, które nie są zadowolone z comiesięcznej wypłaty, mają sporo możliwości, aby zwiększyć poziom swojego wynagrodzenia.

Stare powiedzenie mówi, że jaka praca, taka płaca. Nic więc dziwnego, że na rynku pracy o wiele lepiej radzą sobie osoby sumienne, odpowiedzialne, wykonujący dokładnie swoje obowiązki zawodowe i przynoszące wymierne korzyści swoim pracodawcom. Takie osoby oprócz wypłaty mogą liczyć także na regularne premie czy inne benefity, które realnie podnoszą zarobki.

Kursy, szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

Dobrym pomysłem dla osób, które chcą zwiększyć swoje zarobki, jest nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Można to zrobić na dwa sposoby – albo kształcić się coraz głębiej w jednej, wyuczonej wcześniej dziedzinie, albo rozwijać się wielotorowo, aby docelowo wybrać pracę w takim zawodzie, który będzie jak najbardziej opłacalny. Ofertę ciekawych kursów, szkoleń czy warsztatów można znaleźć w wielu ośrodkach kształcenia, szkołach policealnych i – oczywiście – na studiach wyższych. Osoba, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i krok po kroku buduje swoją przyszłość zawodową, raczej nie powinna mieć problemu z niskimi zarobkami. Niemal w każdej branży jest bowiem zapotrzebowanie na wysokiej klasy specjalistów, a przedsiębiorstwa są w stanie zaoferować im naprawdę godziwe warunki zarówno pod względem pracy, jak i płacy.

Nauka języków obcych

W wielu branżach dużo lepiej radzą sobie osoby, które wykazują się doskonałą znajomością języków obcych. Ma to bowiem przełożenie na kontakt z klientem. W pracy z klientami zagranicznymi można bowiem liczyć na wyższe stawki niż tylko przy obsłudze klienta polskiego. Warto więc co najmniej jeden obcy język znać w stopniu biegłym. Co ciekawe, im mniej popularny język, tym większe możliwości na rynku pracy. Osoba, która doskonale posługuje się językiem szwedzkim czy holenderskim będzie bowiem o wiele bardziej rozchwytywana niż pracownik ze znajomością, nawet biegłą, języka angielskiego. W dzisiejszych czasach język angielski zna bowiem praktycznie każdy, kto wchodzi na rynek pracy.

Nauka języka polskiego

W odmiennej sytuacji są cudzoziemcy, którzy pracują w polskich firmach. W ich przypadku konieczna jest dobra znajomość języka polskiego. Im lepsza, tym większe szanse na rozwój zawodowy i osiąganie wyższych dochodów. Warto więc zadbać nie tylko o sumienną pracę i podnoszenie kwalifikacji w swoim zawodzie, ale również o komunikację w języku polskim. Gadano – Język polski dla cudzoziemców to propozycja dla każdego obcokrajowca, który swoją przyszłość zawodową wiąże z Polską. Oferta kursów językowych jest rozbudowana i dopasowana do indywidualnych potrzeb różnych grup kursantów. Możliwe są zajęcia grupowe i indywidualne, kursy dla początkujących oraz dla zaawansowanych. A zajęcia prowadzone są w takich terminach, że w większości przypadków nie kolidują z pracą zawodową.