Jak długo i gdzie? O prawidłowym przechowywaniu silników elektrycznych.

Silniki elektryczne są istotną częścią funkcjonowania zakładu. Jeśli one zawiodą, to samo może się stać z procesami w ramach operacji. Jeśli tak się stanie, można stracić zarówno czas, jak i dochody.

W okresach bezczynności w miejscu pracy lub gdy jest przechowywany jako zapasowy, prawidłowe przechowywanie silnika elektrycznego ma kluczowe znaczenie dla jego ochrony i dobrego stanu technicznego. Bez odpowiedniego przechowywania żywotność silnika elektrycznego może znacznie się skrócić. Weź pod uwagę te wskazówki dotyczące właściwego przechowywania silników elektrycznych, aby wydłużyć ich żywotność.

Jak długo będzie przechowywany?

Sposób przechowywania silnika zależy od tego, jak długo będzie on nieaktywny. Jeśli silnik jest przechowywany krócej niż miesiąc, ochrona go przed uszkodzeniami atmosferycznymi — i utrzymanie temperatury uzwojenia silnika — jest sprawą najwyższej wagi. Powinien być przechowywany w temperaturze od 5 do 10°C powyżej temperatury pokojowej. Podczas przechowywania silników przez dłuższy czas należy wziąć pod uwagę zarówno pogodę, jak i temperaturę. Aby zapewnić ochronę silnika, konieczne będą również prace konserwacyjne.

Gdzie będzie przechowywany?

Jeśli to możliwe, silniki elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach, aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi. Czyste, suche i ogrzewane miejsca są zwykle najlepszymi miejscami do przechowywania. Nie zawsze jest możliwe przechowywanie silnika elektrycznego w pomieszczeniu, zwłaszcza przez dłuższy czas. W takim przypadku użyj luźnej plandeki, aby odpowiednio przykryć cały silnik. Aby zminimalizować kondensację i zapewnić cyrkulację powietrza, plandeka nie powinna być zbyt ciasna.

Rozważ źródła wibracji

Weź pod uwagę wibracje otoczenia. Umieszczenie silnika elektrycznego w pobliżu ciężkiego sprzętu budowlanego, hal produkcyjnych, ruchliwych dróg lub linii kolejowych może narazić silnik na wibracje otoczenia. To z czasem może uszkodzić łożyska wewnętrzne, nawet jeśli narażenie na wibracje otoczenia jest niewielkie. Jeśli zablokowanie silnika w odpowiednim miejscu nie jest możliwe, zablokuj wał silnika zapobiec obrażeniom.

Zminimalizuj wpływ szkodników

Podczas przechowywania na zewnątrz szkodniki, takie jak owady, gryzonie i ptaki, mogą dostać się do silnika i uszkodzić izolację uzwojenia lub zablokować otwory odpływowe i wentylację. Jeśli to możliwe, należy podjąć środki ostrożności w celu zminimalizowania wpływu szkodników i negatywnego wpływu, jaki mogą one mieć na silniki elektryczne.

Dostosuj rezystancję izolacji

Sprawdź, czy rezystancja izolacji silnika jest poniżej standardowej temperatury. Jeśli tak, popraw to przed magazynowaniem, aby zapobiec dalszym problemom.

Łożyska smarowane olejem

Nawet gdy silnik nie jest używany, należy używać oleju, aby uniknąć korozji i zapewnić dobre nasmarowanie silnika. Olej silnikowy należy usunąć przed przesunięciem silnika, aby zapobiec rozlaniu oleju, które mogłoby zanieczyścić uzwojenia i spowodować zasysanie zbiornika oleju.