Prezenty firmowe jako istotny aspekt mądrej działalności marketingowej

W przeszłości wręczanie prezentów biznesowych skupiało się na konsumentach pod hasłem promocji sprzedaży. Jednak w ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby upominków dla firm, który stworzył niszę w tym sektorze. Branża upominków korporacyjnych wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. W latach osiemdziesiątych XX wieku działalność marketingowa korporacji zadomowiła się również i w Polsce – szybko się rozwinęła w warunkach sprzyjającej koniunktury na początku dekady, ponieważ firmy były w stanie wspierać finansowo bardziej marginalne aspekty zestawu promocyjnego i eksperymentować z innowacyjnymi pomysłami promocyjnymi.

Wzrosła liczba wręczania i otrzymywania prezentów biznesowych.

Recesja gospodarcza na początku lat 90 XX wieku przyniosła radykalne ograniczenie działań związanych z wręczaniem prezentów firmowych, ale od połowy lat 90 sektor ożywił się i stworzył silniejszą niszę w sferze marketingu, a od tego czasu prezenty i zachęty korporacyjne nadal zyskują szacunek jako skuteczny marketing narzędzia, a przede wszystkim jeśli chodzi o paczki świąteczne dla firm i inne okolicznościowe upominki.

Chociaż prezenty i zachęty korporacyjne odegrały ważną rolę w marketingu, nadal pozostają częścią zależną znacznie większej branży promocji sprzedaży. Ponieważ wiele firm nie dysponuje budżetem przeznaczonym specjalnie na takie działania promocyjne, dokładny rozmiar branży upominków korporacyjnych jest trudny do oszacowania z jakąkolwiek dokładnością.

Jednak źródła handlowe uważają, że wydatki na prezenty korporacyjne i zachęty będą kształtować się podobnie jak w przypadku branży promocji sprzedaży, która wzrosła w ostatnich latach. Szacuje się, że całkowita wartość branży promocyjnej, w tym upominków i zachęt firmowych, osiągnęła już naprawdę zawrotne sumy.

Rozdawanie prezentów biznesowych – jak to zrobić mądrze?

Istnieją pewne główne kwestie związane ze stosowaniem prezentów firmowych. Pierwsza dotyczy marketingu: rola i cel, budżet i odbiorca, druga dotyczy praktycznych kwestii: wybór właściwych prezentów i czas, itp. Trzecia dotyczy kwestii międzykulturowych i etycznych: jak dawać prezenty za granicą i jak odróżnić prezenty od przekupstwa?

Pierwszą decyzją dotyczącą wykorzystania prezentów firmowych jest określenie roli takich prezentów w marketingowym miksie komunikacji. Podarunki i zachęty korporacyjne, jeśli są właściwie stosowane, mogą uzupełniać i wzmacniać inne elementy zestawu działań promocyjnych w biznesie. Upominki firmowe stanowią bardziej namacalne odzwierciedlenie wydatków reklamowych oraz trwałą i użyteczną reklamę dla odbiorcy, opłacalne uzupełnienie głównego nurtu reklamy. Poza tym prezenty korporacyjne mogą pomóc zwiększyć świadomość poprzez ich docelowe zdolności i twórczy wpływ. Imprezy firmowe mogą służyć jako zachęta do komunikacji osobistej, natomiast w formie promocji sprzedaży – prezenty firmowe mogą przyspieszyć decyzję o zakupie, przyspieszyć wprowadzanie i akceptację nowych usług i generalnie skłonić klientów do działania szybciej niż w przypadku braku jakichkolwiek zachęt lub prezentów.