Program do fakturowania i e-kontroli podatkowej

taxes

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny jest znany praktycznie każdej osobie związanej z księgowością. JPK jest zbiorem danych służącym do wystawiania faktur i e-kontroli podatkowej. Złożony z kilku struktur posiada zbiór danych konkretnego podmiotu gospodarczego za dany okres, które są dostępne w konkretnym układzie i formacie ułatwiającym przetwarzanie danych. Został on wprowadzony 1 lipca 2016 roku, kiedy to do korzystania z niego zostali zobligowani duzi przedsiębiorcy, jednak od początku 2018 roku właściciele wszystkich firm niezależnie od ich wielkości będą zmuszeni do korzystania niego.

Jak działa JPK?

Jednolity Plik Kontrolny podzielony jest na siedem struktur, które obejmują najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to kolejno: księgi rachunkowe (JPK_KR), wyciąg bankowy (JPK_WB), magazyn (JPK_MAG), ewidencje zakupu i sprzedaży VAT (VAT – JPK_VAT), faktury VAT (JPK_FA), podatkowa księga przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) oraz ewidencja przychodów (JPK_EWP). Co ważne, same pliki wygenerowane za pośrednictwem programu można swobodnie przenosić na dowolnych nośnikach informatycznych, oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i wiarygodności przenoszonych informacji. Korzystając z takich programów do księgowości jak JPK program do faktur Faktura Small Business HANDEL można spokojnie ściągnąć z JPK informacje dotyczące faktur, ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, a także magazynu.

Jakie plusy dla podatników?

Ujednolicenie formuły przekazywania informacji podatkowych oraz e-kontroli znacząco wpływa na przyspieszenie przepływu samych informacji oraz skrócenie kontroli. Kontrola będzie przebiegała niemal nieodczuwalnie, poprzez przesłanie pliku z informacjami, bez konieczności bezpośredniego odwiedzenia kontrolowanego przedsiębiorstwa. Korzystanie z JPK ułatwi nam również kontrolę pracowników księgowości. Możliwość łatwego zestawiania i przesyłania faktur poprawia również komunikację między podatnikami.

Jakie zalety z JPK dla administracji?

Co zyskuje przedsiębiorca korzystający z Jednolitego Pliku Kontrolnego? Przede wszystkim ma bieżący wgląd w dane podatkowe. Organ administracyjny w każdej firmie zyskuje narzędzie służące do bieżącej wewnętrznej kontroli podatkowej. Dostęp do bieżących informacji pozwoli znaleźć ewentualne nieprawidłowości lub sprawnie przygotować interesujące zestawienia.

Podsumowanie

Jednolity Plik Kontrolny jest doskonałym narzędziem zarówno ze względu na ujednolicenie programów do obsługi dziedziny podatkowej przedsiębiorstwa, jak i ułatwiające kontrole, zarówno te z zewnątrz, jak i wewnątrz firmy. Korzystanie z JPK ułatwia również monitorowanie pracy księgowych, pozwala na znalezienie ewentualnych nieprawidłowości, usprawnia przygotowanie zestawień faktur czy komunikację między podatnikami. Sam program nie jest trudny w obsłudze, a podział na poszczególne struktury ułatwia samo korzystanie z JPK. Już niebawem do korzystania z Jednolitego Pliku Kontrolnego zobowiązani będą wszyscy przedsiębiorcy.