Przykłady znanych firm, które ogłosiły upadłość

Każde przedsiębiorstwo jest obarczone ryzykiem niepowodzenia. Nawet te dobrze prosperujące. Wystarczy, że nadejdzie jeden większy kryzys i firma może nie powrócić do pełnej stabilności finansowej. Przykładowo, okres 2020-2021 był dla wielu przedsiębiorców najcięższym w ich dorobku. Globalna pandemia doprowadziła do wdrożenia szeregu środków zapobiegawczych przed rozprzestrzenianiem się wirusa, które zostały wprowadzone przez rządy państw. Jednym z takich działań był „lockdown”, czyli przymusowe zamykanie lokali gastronomicznych, granic państwa, brak możliwości przemieszczania się oraz ograniczanie ilości osób w sklepach. Spowodowało to zamknięcie wielu interesów z powodu braku możliwości otrzymywania przychodu i ponoszonych kosztów stałych, które często były bardzo wysokie. Jak wynika z raportu, opracowanego przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, w 2021 roku bankructwo ogłosiło 18.2 tyś konsumentów. Jest to wzrost o około 56,36% względem 2019 (rok przed wybuchem pandemii). Przegląd pokazuje jaki druzgocący wpływ miała pandemia na kondycję podmiotów gospodarczych na rynku lokalnym. Aczkolwiek, kryzys SARS-CoV-2 nie jest jedynym czynnikiem powodującym procesy upadłościowe w firmach. Tych powodów jest zdecydowanie więcej i przedstawimy je w poniższym artykule na znanych, światowych przykładach.

Thomas Cook

Jest to jedno z najgłośniejszych bankructw ostatnich lat. Bowiem, najstarsze i jedno z największych biur podróży na świecie ogłosiło w 2019 roku proces upadłościowy, pozostawiając ok. 600 tyś. klientów w trudnej sytuacji. Doprowadziło to również, do największej repatriacyjnej akcji w czasie pokoju w Wielkiej Brytanii. Rząd był zmuszony wyczarterować 45 samolotów, przez co w tamtym okresie stał się 5 największym przewoźnikiem linii lotniczych w całym kraju. Cała operacja ewakuacji brytyjskich turystów mogła kosztować około 600 milionów funtów. Przyczyną tak drastycznych wydarzeń było załamanie się rozmowy „ostatniej szansy” z potencjalnymi inwestorami i wierzycielami. Zostało wspólnie zawarte porozumienie finansujące touroperatora w wysokości 900 miliona funtów, jednakże zabrakło jeszcze 200 milionów do zabezpieczenia w okresie zimowym, kiedy to znacząco spadają obroty w branży turystycznej. Spółka borykała się z kłopotami finansowymi od wielu lat (kiedy przedsiębiorstwo medialnie poinformowało o upadłości, dług wynosił 1,7 mld funtów). Zdaniem ekspertów za główny czynnik należy podać zmianę mentalności społeczeństwa i nieumiejętność dostosowania się do warunków panujących na rynku. Klienci zaczęli korzystać z samodzielnej organizacji wakacji za pośrednictwem portali AirBnB/Booking. Dodatkowo, Thomas Cook boleśnie odczuł kryzysy polityczne w rejonach północnej Afryki i Turcji, które były najpopularniejszymi kierunkami wśród ich klienteli.

Revlon

Popularny producent kosmetyków (farb do włosów, lakierów do paznokci) został zmuszony do ogłoszenia upadłości. Przedsiębiorstwo z 90-letnią historią nie poradziło sobie z kryzysami XXI wieku (pandemia, wojna na Ukrainie, zablokowany port w Szanghaju). Powyższe czynniki doprowadziły do zachwiania się łańcuchów dostaw. W tej sytuacji, głównie problematyczny był fakt, że dostawcy surowców skrócili czas zapłaty za transport produktów. Wcześniej okres wynosił 75 dni, a obecnie niektórzy z nich oczekują płatności „z góry”. Przy niedoborach siły roboczej i wysokiej inflacji, był to przyczynek do utraty płynności finansowej. Obecnie fabrykant asortymentów dla branży beauty próbuje uciec od bankructwa. Jego zadłużenie wynosi 3,3 mld dolarów, natomiast w celu odratowania przedsiębiorstwa wierzyciele zapewnili 575 mln USD.

Lehman Brothers

Upadek, który wstrząsnął całym światem, był zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem w czasie wielkiego kryzysu finansowego w latach 2007-2009. Dodatkowo, miało to znaczący wpływ na sytuację finansową w wielu państwach, w niektórych z nich skutki są odczuwalne do dzisiaj. Natomiast, co spowodowało niewypłacalność przedsiębiorstwa z ponad 150 letnią historią? Przed tymi druzgocącymi wydarzeniami, posiadane aktywa przez Lehman Brothers były wyceniane na kwotę 600 mln dolarów. Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w raporcie przygotowanym przez kancelarię prawną „Jenner & Block” na zlecenie upadłej instytucji finansowej. Prawnicy w protokole za główne przyczyny podają: stosowanie dźwigni finansowej na 30-krotnym poziomie (co się okazało drastyczne w skutkach  podczas kryzysu na rynku kredytów hipotecznych), posługiwanie się mechanizmami podobnymi w skutkach do „kreatywnej księgowości”, zatajanie kluczowych informacji o przepływach pieniężnych. Aczkolwiek, nie można zapomnieć, że współwinnymi takiej sytuacji są także banki centralne, które udzielały wyjątkowo tanich kredytów, agencje ratingowe, wystawiające bez skrupułów najwyższe noty tzw. instrumentom śmieciowym oraz audytorzy, którzy nie zauważali podejrzanych działań.

Podsumowując, przyczyn upadłości przedsiębiorstw jest wiele. Może być to spowodowane kryzysami globalnymi, niestabilnością systemu finansowego w danym państwie, zerwanymi łańcuchami dostaw lub wysoką inflacją.  Powyższe przykłady pokazują, że należy dbać o długoletnią stabilność finansową i mieć odłożone środki na zbliżającą się bessę. Dodatkowo, myślenie krótkoterminowe jest głównym prowodyrem do ogromnych kłopotów finansowych. Firmy zaczynają się zapożyczać w okresie dobrej koniunktury, zapominając o tym, że może nastąpić regres gospodarczy. Wtedy następują trudności z terminowym spłacaniem zobowiązań oraz naliczaniem odsetek, a to może doprowadzić nawet do bankructwa.

Mając na uwadze opisane historie warto zastosować w firmie działania profilaktyczne, które mogą pomóc we wczesnej identyfikacji zagrożeń. Przykładowo, analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa pod kątem zagrożenia niewypłacalnością pozwala na podjęcie działań naprawczych z wyprzedzeniem. W ostateczności firma może skorzystać z postępowań restrukturyzacyjnych oraz wsparcie ekspertów zajmujących się finansowym doradztwem restrukturyzacyjnym. Każde z takich działań ma na celu jedno: uchronić firmę przed upadłością.

Stoiska targowe Poznań – systemy targowe, projekt stoiska