Szkolenia z zamówień publicznych – dla zamawiających i wykonawców

Zamówienia publiczne stale zyskują na znaczeniu. Nowe zasady uczestnictwa oraz zwiększenie środków publicznych na inwestycje sprawiają, że wiedza na ten temat jest niezwykle potrzebna i pożądana. Czym właściwie są zamówienia publiczne, jakie tematy omawiają dotyczące ich szkolenia i po co właściwie szkolić się z tej dziedziny? Sprawdź!

Zamówienia publiczne – co to takiego?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym są zamówienia publiczne. To zagadnienie związane z inwestycjami dokonywanymi za publiczne pieniądze. Pozyskiwanie wykonawców, którzy zrealizują konkretne zadania w ramach gospodarowania publicznymi pieniędzmi wiąże się z bardzo dokładnie określonymi procedurami, które trzeba znać, zarówno chcąc przystąpić do przetargu, jak i go ogłosić. Udzielać zamówień publicznych mogą:

  • jednostki administracji publicznej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • inne podmioty prawa publicznego.

Dlatego w instytucjach należących do tych grup konieczna jest obecność osób wykazujących się znajomością prawa zamówień publicznych. Szkolenia z tej dziedziny są również niezwykle przydatne dla wykonawców, którzy chcą realizować kontrakty na rzecz wyżej wymienionych jednostek. Warto przy tym wspomnieć, że zamówienia publiczne mogą dotyczyć jednej z trzech kategorii: robót budowlanych, dostaw oraz usług.

Szkolenia z zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających – różnice

Podejście do zamówień publicznych zależy od tego, czy dany podmiot jest zamawiającym czy wykonawcą. Dlatego również szkolenia z prawa zamówień publicznych dla tych dwóch grup mają różne programy.

Przyszłych lub obecnych przedstawicieli zamawiających interesują przede wszystkim przepisy i procedury związane z udzielaniem zamówień i uzyskiwaniem najlepszych możliwych efektów. Szkolenia z zamówień publicznych dla zamawiających obejmują też zasady opisywania przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości czy omówienie różnych trybów postępowania. Tego typu wiedzę uzyskuje się na szkoleniu podstawowym.

Szkolenia z prawa zamówień publicznych dla wykonawców opisuje natomiast to zagadnienie z ich punktu widzenia. Omawia wszystkie przepisy, typy przetargów i zasady przystępowania do nich. Przygotowuje również do prowadzenia komunikacji z zamawiającym i przygotowania możliwie atrakcyjnej oferty. Poprzez praktyczne przykłady pozwala zdobyć niezwykle przydatne umiejętności i przystąpić bez obaw do realizacji zamówień publicznych.

Szkolenia – prawo zamówień publicznych i częste zmiany przepisów

Szkolenie z prawa zamówień publicznych i uzupełnianie wiedzy pracowników jest tym istotniejsze, że w tej dziedzinie następują dość częste zmiany w prawie. Najnowsze, uchwalone jeszcze w 2019 roku, weszły w życie 1 stycznia 2021. Ustawę Prawo zamówień publicznych napisano właściwie od nowa w celu dostosowania ich do aktualnych realiów gospodarczych i zachęcenia wykonawców do przystępowania do przetargów. Zmiany są rozległe, dlatego szkolenia z prawa zamówień publicznych są niezbędne w każdym zespole, który się tym zajmuje – zarówno od strony zamawiającej, jak i od strony wykonawczej. Więcej o ostatnich zmianach w prawie zamówień publicznych przeczytasz na https://szkolenia-news.pl/zamowienia-publiczne-zmiany-w-prawie/.

Szkolenia z zamówień publicznych – tematyka

Na rynku dostępne są szkolenia z zamówień publicznych dedykowane osobom na różnych etapach kształcenia. Ogólne programy podstawowe dla osób dopiero rozpoczynających karierę związaną z zamówieniami publicznymi to zaledwie początek. Również doświadczeni w tej dziedzinie z pewnością znajdą coś dla siebie na rynku szkoleniowym. Oczywiście warto zdecydować się na szkolenie z prawa zamówień publicznych wyjaśniające wszelkie różnice pomiędzy starymi i nowymi zasadami. Można jednak również wybrać tematy dotyczące bardziej zaawansowanych zagadnień takich jak:

  • zamówienia publiczne do 130 tys. zł,
  • zamówienia publiczne w jednostkach służby zdrowia,
  • nieprawidłowości zachodzące podczas przygotowania zamówień publicznych,
  • elektronizacja zamówień publicznych,
  • audyt i kontrola zamówień publicznych.

Możliwości są naprawdę szerokie, tym bardziej, że współcześnie większość szkoleń odbywa się online. Dzięki temu można w nich uczestniczyć z dowolnego miejsca, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Na rynku dostępne są również inne szkolenia związane z zamówieniami publicznymi. Między innymi omawiające kwestie rozliczania zamówień publicznych, prowadzenia kontroli zamówień publicznych itp. Listę tego typu szkoleń, wraz z terminami i ich programem znajdziemy na stronie https://eventis.pl/szkolenia, gdzie zgromadzono listę szkoleń od ponad 700 firm szkoleniowych z całej Polski – zarówno stacjonarnych, jak i online.