Retencja i rotacja pracowników

Pojęcie retencji oraz rotacji doskonale znane jest wszystkim specjalistom HR. Terminy te bowiem odnoszą się do odsetku pracowników, którzy zostają w firmie lub odchodzą. Monitorowanie ich i zarządzanie nimi pozwala na budowanie długofalowej strategii rozwojowej firmy oraz podnoszenie prestiżu firmy.

Retencja i rotacja

Firma, która posiada zdolność retencji pracowników opiera się o wieloletnie utrzymywanie w załodze tych samych ludzi. Z kolei rotacja oznacza ciągłe zmiany, czy to w obrębie całego przedsiębiorstwa, czy konkretnego działu. Oba sposoby zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji mają swoje wady i zalety, które są szczególnie ważne z punktu widzenia specjalistów HR. Ponadto, można za ich pomocą zarządzać skutecznością i efektywnością pracy na przestrzeni czasu w różnych działach firmy.

Stały skład firmy

Stały skład firmy bywa silnym fundamentem wielu przedsiębiorstw. Stoi za nim bowiem doświadczenie oraz wiedza nabyta poprzez lata. W firmach opierających działalność na retencji pracowniczej panuje z reguły dobra, wręcz rodzinna atmosfera. Z drugiej jednak strony, ciężko się jest do nich dostać potencjalnym kandydatom. Jest tak z racji, że rekruterzy niezbyt często zamieszczają ogłoszenia na portalach pokroju Pracuj.pl. Dostęp do stałej kadry mają bowiem jedynie starannie wyselekcjonowani kandydaci, spełniający wytyczne firmy.

Rotacja pracownicza

Zakłady pracy, w których dostrzegalna jest rotacja pracy z reguły stawiają na pracowników niskiego szczebla. Wykonują oni przeważnie prace manualne lub nieskomplikowane czynności fizyczne. Takie osoby łatwo jest wyszkolić i ich ciągły odpływ nie utrudnia prawidłowego funkcjonowania firmy. Firmy wykorzystujące rotację w zarządzania zasobami ludzkimi cechują się atrakcyjnością pod względem szybkości i łatwości zatrudnienia. Dlatego rekruterzy i specjaliści HR będący ich przedstawicielami będą zamieszczali znacznie więcej ogłoszeń aniżeli konkurencja.