Ryzyko zawodowe a obowiązki pracodawcy

istock-505640165

Każdy zawód wiąże się z ponoszeniem ryzyka. W zależności od zakresu obowiązków, wymagań oraz miejsca pracy ryzyko związane z niebezpieczeństwem może się zmieniać. Wydaje się, że praca strażaka niesie ze sobą dużo większą odpowiedzialność oraz zagrożenie niż przykładowo zawód księgowej. Jednak nawet w tym drugim wypadku może dość do wypadków czy nawet do sytuacji zagrożenia życia. Dlatego też opracowane zostały zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, które są uwzględnione w Kodeksie pracy i muszą być przestrzegane przez każdą firmę czy przedsiębiorstwo, niezależnie od działalności, oferowanych produktów czy specjalizacji.

Czym jest ryzyko zawodowe i co oznacza dla pracownika?

Przede wszystkim poprzez pojęcie ryzyko zawodowe należy rozumieć głównie zagrożenie w postaci wystąpienia niebezpieczeństwa lub wszelkiego rodzaju niepożądanych zdarzeń, które zagrażają bezproblemowemu przebiegowi pracy. Takie sytuacje mogą skutkować czasowym wykluczeniem pracownika ze swobodnego wypełniania swoich obowiązków, wypadkami z różnymi skutkami, startą dóbr materialnych, wystąpieniem choroby zawodowej czy w najgorszych wypadkach utratą zdrowia lub życia. Ryzyko można jednak minimalizować poprzez ograniczanie technologii, które uznawane są za niebezpieczne czy poprzez organizowanie miejsca pracy w taki sposób, aby w żadnym stopniu nie stanowiło zagrożenia.

Do skutecznego wykonania tego aspektu konieczne jest przeprowadzenie badań i ocenienie ryzyka związanego z konkretną działalnością. Taka ocena powinna zostać wykonana nie tylko przez osoby zarządzające firmą czy przedsiębiorstwem, ale również powinny zaangażować się w nią specjaliści, którzy w bardzo wysokim stopniu opanowali wiadomości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzana zarówno dla stanowisk nowopowstających, jak i takich, które działają już od wielu lat oraz powinno się aktualizować wyniki badań w zależności od stopnia rozwoju firmy, np. w czasie wprowadzania nowych technologii.

Jakie prawa ma pracownik?

Pracownik zdecydowanie powinien dochodzić swoich praw, jeśli chodzi o te przysługujące mu w swoim miejscu pracy. Przede wszystkim obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie zatrudnionej przez niego osoby o potencjalnych zagrożeniach i niebezpieczeństwach w miejscu pracy. Każdy pracownik musiał mieć więc wgląd do informacji na temat niepożądanych skutków pracy w tym miejscu oraz był świadomy konsekwencji w następstwie takich zdarzeń. Takie przepisy, uwzględnione w Kodeksie pracy, obowiązywały do grudnia 2003roku. Wraz z kolejnym rokiem wprowadzono nowy zapis, który nakazywał dokumentowanie i profilaktykę sytuacji niebezpiecznych, oprócz samego informowania o możliwości wystąpienia takowych. Na pracodawcę nałożono więc obowiązek przeprowadzania oceny ryzyka stanowisk pracy, na które zatrudnia pracowników, które to zostało opisane we wcześniejszym akapicie. Powinien on poważnie potraktować ten obowiązek, ponieważ jego niewypełnienie może zakończyć się otrzymaniem kary w postaci grzywny oraz wystąpieniem problemów, jeżeli będzie miała miejsce sytuacja niebezpieczna dla zdrowia pracownika.

Porady prawne udzieliła nam kancelaria tylewski.pl

Polecamy:
Jak znaleźć kancelarię prawną, która udziela porad z zakresu prawa pracy?