Sprzedajemy firmę – kto wyceni naszą nieruchomość?

House owner/real estate agent giving away the keys - house out of focus

Określenie wartości prowadzonej przez nas działalności gospodarczej odgrywa kluczową rolę w procesie jej sprzedaży. Dochodzi do niej nie tylko na skutek likwidacji czy upadłości przedsiębiorstwa, lecz również przy ewentualnych fuzjach, przejęciach, wykupywaniu udziałów, a nawet ubieganiu się o kredyt. Jest to skomplikowany i długotrwały proces, dlatego warto zatrudnić profesjonalistę, który pomoże nam w rzetelnej wycenie firmy.

Kto się tym zajmuje?

Wszelkie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania tego zawodu, nadawane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, posiadają rzeczoznawcy majątkowi. Przeprowadzają oni profesjonalne analizy finansowe przedsiębiorstw, uwzględniające szereg różnych czynników, tj. forma prawna prowadzonej działalności, wielkość majątku, wartość aktywów, kapitał ludzki, stan i koszt zakupionych sprzętów i środków produkcji, pozycja w swoim sektorze biznesowym względem konkurencji, sytuacja finansowa firmy oraz jej lokalizacja i dalszy potencjał rynkowy. Wszystko to pozwala oszacować przybliżoną wartość całej nieruchomości, co stanowi najważniejszy krok przy wszelkich negocjacjach handlowych.

Wycenę przedsiębiorstwa można zlecić również bez wychodzenia z domu. Zajmują się tym specjalistyczne firmy, których pracownicy wykorzystują do tego swoją wiedzę z zakresu ekonomii oraz znajomość różnych branż, co ma ogromny wpływ w określeniu ostatecznej kwoty. Do wyceny dołączany jest zwykle raport zawierający szczegóły jej przeprowadzenia. Dodatkowo klient otrzymuje informacje na temat możliwości rozwoju działalności i dokonania nowych inwestycji, sporządzane na podstawie wyników finansowych i prognoz rynkowych. Może być to bardzo silna karta przetargowa
w trakcie przetargów i innych transakcji kapitałowych.

O czym należy pamiętać?

Wyliczona wartość firmy nie jest równoznaczna z ceną, jaką finalnie otrzymamy od nabywcy. Należy mieć na uwadze, że druga strona rozmów również może dokonać wyceny, lecz ze względu na brak możliwości uzyskania pełnych danych finansowych jej wynik może być odmienny, przeważnie na niekorzyść przedsiębiorcy. W takiej sytuacji warto wcześniej przygotować wszelkie dokumenty i argumenty, które pozwolą zakończyć pertraktacje z jak największą korzyścią dla nas.

W zależności od wielkości samej firmy, jak również sektora, do którego przynależy, czas przeprowadzenia szczegółowej analizy może wynosić nawet kilka tygodni. Jeżeli zależy nam na szybkim zawarciu transakcji lub sprawnym uzyskaniu kredytu, zadbajmy o to, aby wycena została zrealizowana odpowiednio wcześniej.

Wycena przedsiębiorstwa nie powinna być jednorazowym procesem. Jej wartość jest poddawana stałym zmianom, na które wpływ mają głównie przekształcenia ekonomiczne, wszelkie ponoszone inwestycje oraz zwiększanie liczby współprac z kontrahentami i innymi firmami.

Decydując się na sporządzenie wyceny, jesteśmy zobligowani do wyboru jednej z metod, które to umożliwią. Zwykle stosuje się do tego podejście dochodowe, polegające na określeniu wartości firmy na podstawie przepływów pieniężnych, jakie uzyska ona w kolejnych latach funkcjonowania. W tym modelu wykorzystywany jest biznesplan obejmujący co najmniej następne 3 lata działalności.

Artykuł opracowano wspólnie z portalem edukacja-nieruchomosci.pl – Szkolenia Nieruchomości