Stan dróg w Polsce – co warto o nim wiedzieć?

Zdjęcie do artykułu nr 2

GDDKIA zamierza oddać w tym roku prawie 450 km dróg. Zostaną ukończone dłuższe ciągi, między innymi cała droga S8 prowadzącą z Warszawy do Białegostoku, jak i S3 ze Szczecina do Bolkowa (Dolny Śląsk).

Rzutem na taśmę po koniec 2017 roku oddano ponad 100 km nowych tras ekspresowych. Przybyło chociażby ponad 30 km drogi S5, prowadzącej z Wrocławia do Poznania, a także łącznie ponad 40 km drogi S8, która prowadzi z Warszawy do Białegostoku, w tym między innymi bardzo wyczekiwana obwodnica Marek. Dlatego też zeszły rok został zamknięty z bilansem 350 kilometrów oddanych obwodnic i dróg szybkiego ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiedziała, że w 2018 roku ukończone zostanie prawie 100 km więcej bardzo wygodnych tras. Z tego przeszło 400 km stanowić będą drogi ekspresowe. Jeżeli to dojdzie do skutku, byłaby to rekordowa długość nowo otwieranych ekspresówek.

W paru przypadkach zostaną wreszcie ukończone dłuższe ciągi. Po pierwsze, w drugiej części roku, po zakończeniu prac na dwóch częściach w rejonach Ostrowi Mazowieckiej ma zostać wykonana cała droga ekspresowa S8 pomiędzy Warszawą, a Białymstokiem. Dzięki takiemu podejściu ponad 200 km odcinek drogi będzie można pokonać w niecałe 2 godziny.

Wielką rewolucją będzie zakończenie prawie 130 – kilometrowego odcinka trasy S3 (biegnącej na zachodzie kraju) od początku Zielonej Góry do Bolkowa na Dolnym Śląsku. Dzięki temu ze Szczecina do Bolkowa będzie można dotrzeć niezwykle wygodną ekspresówką (niecałe 350 kilometrów). Nowa droga ułatwi między innymi dotarcie do portu szczecińskiego. Ze Śląska na Pomorze Zachodnie już nie warto będzie jeździć trasą przez Niemcy, co praktykowało wielu kierowców. Zgodnie ze spisanymi umowami drogi na odcinku od Bytomia Odrzańskiego do Legnicy powinny zostać wykonane już pod koniec roku. Z opóźnieniem oddany zostanie jednakże 14 – kilometrowy odcinek niedaleko Lublina. Problemy ma tam niestety włoska firma Salini. W przygotowaniu pozostaje budowa trasy S3 do samej granicy z Czechami. Ekspresówka powinna dotrzeć tam już w 2022 roku.

Z końcem 2018 roku zakończona zostanie również budowa odcinków trasy S7. Już na początku ostatniego miesiąca roku gotowy ma być fragment tejże ekspresówki z Gdańska do Elbląga. Dzięki temu szybka, dwujezdniowa trasa poprowadzi nas z okolic Mławy, aż do Trójmiasta. Sukcesywnie ogłasza się przetargi na poczet budowy trasy S7 na północ od stolicy. Najdłużej poczekamy na wygodne wyjechanie do Gdańska z Warszawy. Mieszkańcy Łomianek mają już dość hałasu i korków, dlatego też często organizują blokady istniejącej drogi. Nowa, omijającą ich miasto trasa powstanie jednakże dopiero w 2024 roku. Pod koniec tego roku pojedziemy również znacznie szybciej trasą S7 z Krakowa do Warszawy. Dzięki oddanej do użytku w Październiku 24 – kilometrowej dwupasmówce ominiemy Radom. We wrześniu z prawie rocznym poślizgiem oddany został fragment S7 prowadzący z Jędrzejowa do Chęcin. Rozkręcić ma się także wreszcie budowa S7 w województwie małopolskim.

Więcej informacji

Masa bitumiczna i inne produkty do budowy i remontów dróg znajdziesz na stronie czd.com.pl – dowiedz się więcej.