Studia MBA to klucz do sukcesu menedżera

mba

Każdy menedżer musi posiadać odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz postawę. Dzięki odpowiednim kompetencjom jest  w stanie umiejętnie zarządzać  każdą firmą. Kluczemdo sukcesu menedżerów, wobec których wymagania są coraz wyższe są między innymi studia MBA.

MBA (Master of Business Administration) to prestiżowe i elitarne studia przeznaczone głównie dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej, pracującej często w międzynarodowych przedsiębiorstwach, w których językiem codziennej komunikacji jest angielski. Decydując się na studia MBA trzeba mieć na uwadze fakt, że jest to program dla ludzi otwartych na wiedzę i nowe doświadczenia, twardych i zdeterminowanych. Wymagają one systematyczności i dobrego zarządzania czasem gdyż tryb studiowania jest bardzo intensywny. -Zajęcia łączące wiedzę akademicką z praktyką biznesową prowadzi najlepsza kadra zarówno praktyków biznesu, jak i wykładowców akademickich . Celem studiów MBA jest przygotowanie słuchacza do bycia liderem, który będzie szybko reagował na mające miejsce w firmie i w otoczeniu biznesowym zdarzenia.

Odpowiedź na oczekiwania rynku pracy

Myśląc o studiach MBA warto zwrócić uwagę na coraz bardziej dynamicznie zmieniający się rynek pracy. Podczas, gdy niecałe 100 lat temu, by odnaleźć się w życiu zawodowym, wystarczało zdać tzw. małą maturę, dziś wykształcenie akademickie i biegła znajomość jednego języka obcego nie wystarcza. Wymaganym standardem jest obecnie władanie co najmniej dwoma językami obcymi, przy czym obowiązkowy jest angielski. Ponadto do standardów powoli zaczyna zaliczać się także ukończone studia MBA. Można więc powiedzieć, że posiadanie dyplomu MBA jest odpowiedzią na oczekiwania rynku pracy.

Dlaczego warto studiować MBA?

Osoby, które ukończyły te studia uważają, że żadne inne nie dają tak szerokiej wiedzy menedżerskiejWielu absolwentów podkreśla, że program MBA umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi osobami z różnych branż oraz znajdującymi się na różnych szczeblach kariery zawodowej.

Studia MBA niosą ze sobą możliwość rozwoju wielopłaszczyznowego, co jest istotne również dla osób z mniejszym doświadczeniem. Pozwalają ugruntować wiedzę merytoryczną na temat biznesu, a także zdobyć i rozwinąć kompetencje miękkie, jak praca w grupie czy zarządzanie projektami. Nie bez znaczenia jest bowiem umiejętność dostrzegania silnych charakterów w złożonym z różnych osobowości zespole.

Uczestnicy studiów MBA zyskują możliwość prowadzenia wspólnych biznesowo inicjatyw oraz zdobywają wartościowe kontakty, które będą mogli wykorzystać w biznesowej przyszłości.

Kto wybiera studia MBA?

Choć studia MBA są kursem menedżerskim, decydują się na nie tylko menedżerowie.Programy MBA wybierają również osoby, które zamierzają rozpocząć pracęna stanowiskach zarządczych, mimo że nie posiadają akademickiego przygotowania do sprawowania tego typu  funkcji, a chcą łączyć swoje aktualne kompetencje z menedżerskimi. Są to na przykład: lekarze, którzy prowadzą własne gabinety czy filolodzy prowadzący biura tłumaczeń. Znaczną część studentów stanowią informatycy zarządzający zespołami ludzi lub aspirujący do stanowisk kierowniczych.

Bardzo często na studia MBA decydują się absolwenci kierunków zarządzania i ekonomicznych, dla których pewna część programu może okazać się powtórką ze studiów magisterskich. Kurs MBA daje im możliwość odświeżenia i uporządkowania zdobytej już wiedzy, a przede wszystkim uzupełnienia jej o nowe zagadnienia praktyki biznesowej oraz skonfrontowania jej z własnymi doświadczeniami zawodowymi i opracowywanymi na zajęciach „studiami przypadku”.

Kiedy najlepiej jest rozpocząć studia MBA?

Kurs MBA najlepiej rozpocząć kilka lat po ukończeniu swoich pierwszych studiów, w chwili zdobycia pewnego doświadczenia zawodowego oraz ewentualnego awansu na stanowisko kierownicze. Najczęściej studia MBA rozpoczynają ludzie w wieku od 28 do 40 lat, ale są też osoby, które na MBA decydują się w późniejszym okresie kariery zawodowej.

Uczestnicy i absolwenci studiów MBA to przede wszystkim ludzie z pasją, którzy chcą rozwijać zarówno siebie, jak i swoje otoczenie. Chcą zdobywać wiedzę i umiejętności nie podczas wykładów w stylu typowo akademickim, ale głównie  w formie praktycznych zajęć polegających na analizie rzeczywistych sytuacji i zdarzeń oraz poprzez kontakt z menedżerami z różnych branż i wymianę doświadczeń.

Niektórzy dzięki studiom MBA odkrywają także wagę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zauważają, jak ważne jest wspieranie przez firmyistotnych  inicjatyw społecznych oraz instytucji charytatywnych. Oznacza to, że MBA kształci menedżerów dostrzegających ważne cele również w świecie pozabiznesowym.

Ponadto ukończenie studiów i  dyplom MBA dają kompetencyjną „przewagę konkurencyjną” na rynku pracy.

Artykuł powstał przy współpracy z Wyższą Szkołą Bankową oferującą studia MBA w 7 miastach Polski.