Jakie studia należy ukończyć, aby zostać komornikiem?

Komornicy sądowi zajmują się odzyskiwaniem należności na podstawie wyroków sądowych i tytułów egzekucyjnych. Aby zostać komornikiem, należy przejść dosyć długą drogę – są to osoby dobrze wykształcone, znające przepisy, doskonale poruszające się w świecie ustaw, wyroków sądowych i zmieniających się zasad dotyczących ściągania należności.

Aby zostać komornikiem sądowym, trzeba przede wszystkim ukończyć pięcioletnie magisterskie studia prawnicze, a następnie przejść aplikację komorniczą, która trwa najczęściej kilka lat. Komornikiem zostaje się więc po dosyć długim okresie edukacji. Nie jest to zawód ani szczególnie popularny, ani lubiany, szczególnie przez dłużników, którzy mają spore zaległości i kontakt z komornikiem nie jest dla nich przyjemny. Osoby, które pracują w zawodzie komornika, mogą jednak liczyć na pewne i stabilne zatrudnienie – liczba dłużników i nieterminowo regulowanych płatności systematycznie rośnie. Pracy dla komorników z pewnością więc nie zabraknie.

Co może komornik, aby odzyskać należność?

Choć w przestrzeni publicznej zdarza nam się czasem słyszeć opinie, że komornicy działają bezprawnie czy zajmują coś, czego zająć nie powinni, zwykle są to sytuacje marginalne. Komornik sądowy działa bowiem zgodnie z przepisami, które bardzo szczegółowo warunkują zakres jego działania. Komornicy mogą zajmować rachunki bankowe i środki zgromadzone na różnego rodzaju kontach oszczędnościowych. Mogą również zająć wynagrodzenie za pracę, jeśli dłużnik pracuje. Zajęciu podlegają nie tylko wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, ale również z umów cywilno-prawnych. Możliwe jest również zajęcie nieruchomości, a także ruchomości, jak samochody, maszyny, urządzenia domowe i wiele innych. Praktycznie wszystko, co należy do dłużnika i przedstawia jakąś wartość, może zostać przez komornika zajęte na poczet odzyskania należności.

Kto może zostać komornikiem?

Komornikiem mogą oczywiście zostać osoby, które ukończą odpowiednie kształcenie, zarówno studia, jak i aplikację komorniczą. Warto jednak również pamiętać, że do wykonywania tego zawodu konieczne są również odpowiednie predyspozycje psychiczne i cechy charakteru. Aby zostać komornikiem, warto być osobą sumienną i odpowiedzialną, a także odporną na stres i umiejącą pracować pod presją czasu i wielu zobowiązań. Komornik powinien być osobą stanowczą, umiejącą komunikować się z różnymi osobami, trzymającą nerwy na wodzy. Ważne są również umiejętności negocjacyjne i konsekwencja. Dłużnicy, z jakimi mają kontakt komornicy bywają mało konsekwentni, często mówią jedno, a robią drugie. Obiecują spłacać należności, a w rzeczywistości robią wszystko, aby uniknąć egzekucji komorniczej. Dobry komornik musi umieć rozmawiać z ludźmi i negocjować, dzięki czemu jest w stanie uzyskać dużo więcej niż gdyby zajmował się wyłącznie zajmowaniem środków pieniężnych.

Polecamy:
Jakie są wady i zalety inwestowania w nieruchomości?