Świadczenia pracownicze dla seniorów

man in bed with eyes opened suffering insomnia and sleep disorder

Na schorzenia zawodowe narażeni są ludzie, którzy pracują w warunkach szkodliwych przez długi czas. Są to warunki powtarzalne (czyli codzienne), gdzie organizm narażony jest na wciąż te same czynniki, zagrażające jego normalnej egzystencji. Na pewno na początku pracy te czynniki są ledwo zauważalne (odczuwalne), ale po kilku latach takiej pracy, można odczuć pewne niedomagania, czy choćby dyskomfort organów zewnętrznych, dający objawy i powodujący różne dolegliwości.

Pracując w warunkach szkodliwych, każdy pracownik powinien być wysyłany częściej na badania kontrolne, niż człowiek pracujący w normalnych warunkach. Np. pracownik cementowni będzie kierowany częściej na badania kontrolne płuc, niż np. pracownik biurowy. Za to pracownik biurowy może być bardziej narażony na schorzenia kręgosłupa i oczu, niż pracownik cementowni, z powodu długiego siedzenia przed komputerem w pracy.

Jakie to mogą być schorzenia?

Schorzenia zawodowe to nie tylko tzw. „słabość ciała”. Do schorzeń zawodowych można także zaliczyć niedomagania psychiki. Ludzie pracujący w warunkach o podniesionym zagrożeniu na stres, z czasem mogą mieć tak skołatane nerwy, że już nic, nigdy, nie będą mogli robić normalnie. I znów przykład. Wszelkie służby krajowe, jak policja, straż pożarna, czy nawet ratownictwo, to zawody o podwyższonej grupie ryzyka, narażone zarówno na wysoki stres, jak i negatywne działania zdrowotne (fizyczne) dla własnego organizmu.Każdy kto pracuje w takim zawodzie jest codziennie wystawiany na duże ryzyko utraty zdrowia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Jak zatem postępować, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko schorzeń zawodowych?

Obowiązkowe badania

Nigdy nie należy bagatelizować skierowań na badania kontrolne. Często dzieje się tak, że jeśli „nic” nam nie dolega, nic nie boli, czy nie przeszkadza w codziennej egzystencji, nie korzystamy z okresowych badań, bo „przecież po co?”. A to błąd. Każda choroba w początkowym stadium (szczególnie te choroby zaliczające się do przewlekłych – często zawodowych) nie daje prawie żadnych objawów zewnętrznych. W momencie kiedy już coś boli, coś przeszkadza, lub denerwuje, może się okazać, że jest już za późno na szybką reakcję i całkowite wyeliminowanie głównego źródła dolegliwości. To dlatego każde badanie kontrolne powinno być poważnie brane pod uwagę, ponieważ schorzenie zawodowe, to nie wypadek przy pracy i nie daje tak wyraźnych objawów jak on.

Co jeszcze możemy zrobić sami, aby zapobiegać?

Pracując np. we wspomnianej wcześnie cementowni, na pewno należy nosić maskę ochronną na usta i nos, ponieważ to przede wszystkim tędy dostają się do organizmu szkodliwe czynniki. Nie można jej ściągnąć, bo np. denerwuje pracownika, czy wręcz przeszkadza w pracy. Do wszystkiego można się przyzwyczaić. Pracując w szkodliwych warunkach, sami możemy rozpoznać ewentualne zagrożenia dla organizmu. I tych zagrożeń należy unikać, a jeśli się nie da, to przynajmniej stosować środki, które mogą je choćby w części wyeliminować.Każda praca może powodować zagrożenia zdrowia.

Więcej o bezdechu sennym na stronie https://autocpap.pl