Sześć najważniejszych praw pracownika w Anglii

17/09/2012 Hartlepool - new machinery at TATA Steel Hartlepool

Wykonując pracę zarobkową w Anglii, podobnie jak i w Polsce, pracownik posiada wiele swoich praw. Mają one zagwarantować poczucie bezpieczeństwa pracownikowi, do obowiązków pracodawcy należy przestrzeganie tych praw. Oto kilka ważnych praw pracowniczych funkcjonujących w Anglii:

1. Wynagrodzenie za wykonaną pracę

Jeżeli pracownik wykonuje pracę na umowę, to przysługuje mu wynagrodzenie. Nie może być niższe, niż minimalne odgórnie ustalone. Jest ustalona kwota, jaką najmniej można dostać za godzinę pracy. Minimalna płaca zależy również od wieku pracownika. W 2015 roku stawka minimalna dla stażystów wynosi 2, 73£, osób do 18 roku życia 3, 79£, osób w wieku 18-20 lat 5, 13£, a dla pozostałych 6, 50£. Zazwyczaj stawka wynagrodzenia minimalnego zmieniana jest każdego roku.

2. Tygodniowa ilość godzin pracy

Pracownik posiada określoną ilość godzin, jaką powinien przepracować w ciągu tygodnia. Praca na pełny etat trwa 48 godzin tygodniowo. Możliwe jest wykonywanie pracy zarobkowej, ponad ten wymiar czasu pracy. Pracodawca jednak musi otrzymać od nas pisemną zgodę, na pracę w nadgodzinach. Pracownik nie musi się na to zgadzać. Jest chroniony i nie może zostać zwolniony, jeżeli nie podpisze zgody.

3. Przerwa w czasie pracy

Pracownikom przysługuje przerwa w wykonywaniu pracy. Każdemu, kto pracuje ponad 6 godzin w ciągu dnia, przysługuje 20 minut na odpoczynek w celu zregenerowania sił. Pracodawca może zarządzić dłuższą ilość czasu dostępnego na przerwę. Przerwa nie może być jednak krótsza, niż 20 minut.

4. Ilość dni urlopu przysługujących pracownikowi

Pracownik wykonując pracę, nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Urlop przysługuje nam od pierwszego dnia pracy. Ilość dni urlopu przysługującego pracownikowi, uzależniona jest od czasu przepracowanego, oraz od ilości godzin pracy wykonywanej tygodniowo. Minimalna ilość wolnych dni to 28. Tyle musimy otrzymać, jeżeli pracujemy w pięciodniowym tygodniu pracy w pełnym wymiarze godzin.
Podczas odbywania urlopu, pracownik otrzymuje pensję w normalnej wysokości. Do długości naszego urlopu mogą wliczać się święta państwowe, o ile będą to wolne dni płatne. Dni świąteczne, za które pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, nie mogą wliczać się do naszego urlopu. Jeżeli stosunek pracy zostanie rozwiązany, pracownik otrzyma wynagrodzenie, za dni niewykorzystanego, a przysługującego pracownikowi urlopu.

5. Praca w godzinach nocnych

Pracownik wykonujący pracę w godzinach nocnych, nie powinien pracować dłużej niż 8 godzin na każde 24 godziny. Pracownicy nocnych zmian przechodzą badania zdrowotne każdego roku, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko niebezpieczeństwa, w wykonywaniu pracy w godzinach nocnych. Jeżeli kobieta jest w ciąży, przysługuje jej możliwość zgłoszenia prośby o zmianę pory wykonywania pracy. Pracodawca nie może wymagać od nas, wykonywania pracy w dodatkowych godzinach. Nawet za pisemną zgodą pracownika jest to nielegalne.

6. Przywileje dla kobiet w ciąży

Oprócz możliwości zmiany czasu wykonywania pracy, kobiety w ciąży są uprzywilejowane w zakładach pracy. Jeżeli nastąpi potrzeba i kobieta w ciąży musi odbyć wizytę lekarską, pracodawca ma obowiązek udzielenia jej zwolnienia z pracy na czas wizyty i wykonania koniecznych badań lekarskich. Kobiety mają również prawo do urlopu macierzyńskiego.

Kobiety w ciąży, aby korzystać z przywilejów i praw, są zobowiązane do poinformowania swojego pracodawcy o tym, że spodziewają się dziecka. Obowiązkiem kobiety jest także poinformowanie, o orientacyjnym czasie wykorzystania urlopu macierzyńskiego.
Żeby wszystkie przywileje dla kobiet w ciąży mogły być egzekwowane, pracodawca musi mieć świadomość o stanie i planach kobiety, aby mógł wcześniej zaplanować sobie konieczne do wykonania zmiany.

Podobnie jak w Polsce, pracownicy wykonujący pracę zarobkową w Anglii, również posiadają swoje prawa pracownicze. Pracodawcy zazwyczaj przywiązują dużą uwagę do tego, aby sumiennie tych praw przestrzegać, co nie zawsze jest takie oczywiste w Polsce.

Informacje na temat warunków pracy w Wielskiej Brytanii udzielił nam pracownik portalu http://www.rozliczenia-online.com