Tachografy jako narzędzie kontroli czasu kierowców

trucker-dude1

Wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg. Zarówno piesi, jak i kierowcy prowadzący swoje pojazdy. Kontrole na drogach, to podstawowa zasada bezpieczeństwa. Wszystkie kontrole. Kontrola czasu pracy kierowcy jest jednym z najważniejszych podpunktów zasad bezpieczeństwa na drogach. Aby taką kontrolę czasu pracy skutecznie prowadzić, wymyślono tachograf, który znakomicie spełnia się w tej roli. Nie jest on konieczny w każdym samochodzie, tak jak np. kamerka, która również wypełnia jakiś podpunkt bezpieczeństwa, niemniej jest on nieodzowny, aby ten czas pracy zawodowych kierowców jakoś sprawdzać.

Każdy kierowca zawodowy poruszający się samochodem w którym tachograf jest konieczny, ma obowiązek używać go zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego rodzaju urządzeń. Sam musi pilnować czasu pracy i przełączać tachograf wtedy, kiedy jest to przewidziane, czyli w czasie np. odpoczynku. Kontrole na drodze przeprowadzają odpowiednie służby, a kary za przekroczenie czasu pracy są wysokie. I jest to jak najbardziej prawidłowe zachowanie. Zmęczony kierowca w wielkiej ciężarówce może być niemałym zagrożeniem dla wszystkich uczestników dróg, także dla siebie. Przepisy jasno określają co wolno, a czego nie. I wszyscy kierowcy powinni się do nich stosować, bez względu na jakiekolwiek okoliczności.

Co to jest tachograf?

Słowo pochodzi od greckiego tachos – czyli prędkość, oraz grapho – pisać. A więc jest to urządzenie miernicze, łączące w sobie pomiary prędkości, oraz czasu. Na dodatek tachograf rejestruje również tzw. aktywność kierowcy, czyli czas jego pracy, dyżurowania przy pojeździe, czy po prostu odpoczynku. Mamy więc do czynienia z wszechstronnym urządzeniem, które poprawia bezpieczeństwo na drodze zarówno kierowcy, jak i innych użytkowników dróg. Jest niczym czarna skrzynka w samolocie. Posiada kilkanaście przydatnych funkcji, oraz sygnalizacji, które informują o zaistniałych zdarzeniach w postaci sygnału akustycznego i świetlnego (więcej informacji o tachografach znajdziesz na stronie http://www.tachoasystent.pl/).

Jakie funkcje posiada tachograf?

Jego funkcje to przede wszystkim sprawdzanie czasu pracy, oraz pomiaru prędkości i odległości. Monitoruje wkładanie i wyjmowanie kart, oraz ręczne wprowadzanie na nich danych przez kierowcę. Może również prowadzić auto-testy, wykrywać zdarzenia i usterki, drukować, czy wprowadzać dane z urządzeń zewnętrznych, oraz przesyłać te dane do zewnętrznych nośników. Tachograf może pracować w zależności od typu włożonej karty, czyli może to być karta kierowcy, firmowa, kontrolna, czy warsztatowa. Dane te pamięta przez 365 dni, czyli cały rok.

Jakie są sygnalizacje tachografu?

Tachograf to inteligentna maszyna. Jeśli coś jest nie tak, może sygnalizować błędy poprzez sygnały dźwiękowe, czy świetlne. Informuje m.in. o: nieprawidłowo włożonej karcie, lub konflikcie kart, czy też jej braku. Tachograf poinformuje kierowcę również o próbie włożenia karty podczas jazdy samochodem, czy także posługiwania się karta uszkodzoną, oraz próby naruszenia zabezpieczeń – jest to niedopuszczalne.