Test rekrutacyjny: co mówi o nas i o pracodawcy?

pexels-photo-459793Dlaczego testy rekrutacyjne są ciągle używanym i popularnym narzędziem, zwłaszcza w przypadku, kiedy ofertą jest stanowisko wyższego szczebla? Okazuje się, że wypracowane dziesiątki lat temu (a w przypadku testów badających różnice charakterów mające już ponad wiek) mechanizmy sprawdzają się świetnie także dziś. Choć nie wszystkie oferty pracy uprzedzają o rodzaju stosowanych testów, to warto znać ich podstawowe rodzaje i cele, jakie im przyświecają.

Dlaczego pracodawcy stosują testy rekrutacyjne?

Oferty pracy z wielu dziedzin nie wymagają przeprowadzania pisemnych testów rekrutacyjnych – przeważnie wystarczy rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której wykwalifikowany rekruter przetestuje wiedzę i umiejętności kandydata. Często jednak praca na wyższym stanowisku bądź w zawodzie wymagającym stosownych predyspozycji psychologicznych i intelektualnych obliguje kandydata do przejścia różnego rodzaju testów w formie pisemnej. Pracodawcy doceniają takie rozwiązania, ponieważ profesjonalne testy pomagają wychwycić pożądane bądź niepożądane cechy charakterów potencjalnych pracowników, określić ich motywacje, silne i słabe strony, kompetencje, prawdomówność i tym podobne. Test pozwala na szybkie i niedrogie zweryfikowanie postaw i umiejętności kandydata, weryfikuje jego inteligencję i wiedzę – najważniejsze jest to, że wyniki testów pozwalają na sporządzanie zestawień kandydatów i porównywanie ich pod względem konkretnych cech. Dzięki takim narzędziom można w sposób policzalny konfrontować poszczególne osoby.

Popularne rodzaje testów rekrutacyjnych

Jeśli dowiemy się, że firma, na której ogłoszenie odpowiadamy, zwykła stosować testy rekrutacyjne, nie powinniśmy w żadnym wypadku ulegać panice. Na początek wystarczy, jeśli przygotujemy się czytając artykuły na portalu pracuj.pl, gdzie zgrupowano sporo porad dotyczących poszczególnych typów testów. firmy prywatne stosują zwykle testy, które określają:
umiejętności – standardowe testy, w których pracodawca weryfikuje, czy kandydaci rzeczywiście posiadają umiejętności wymagane na oferowanym stanowisku;
cechy psychologiczne – skupiają się nie tylko na sprawdzeniu cech psychologicznych, ale także na motywacjach, wartościach i celach; badają także możliwości intelektualne kandydata;
umiejętności myślenia abstrakcyjnego i matematycznego – przydatne wszędzie tam, gdzie na pierwszym miejscu potrzebni są kandydaci o analitycznym sposobie myślenia

Jak przygotować się do testów rekrutacyjnych?

Przede wszystkim warto pamiętać, że kluczem do sukcesu jest konsekwencja: jeśli zamierzamy manipulować wynikami testów psychologicznych, powinniśmy skoncentrować się na całościowym obrazie osoby, którą chcemy projektować na test. Niestety niekonsekwencja w udzielaniu odpowiedzi może nas błyskawicznie ujawnić – wszystkie testy zbudowane są tak, że udzielone odpowiedzi są kontrolowane przez kolejne pytania, które pojawiają się w dalszych częściach testu.