Umiejętności miękkie, które warto rozwijać

Na etapie tworzenia CV chwalimy się przed potencjalnym pracodawcą naszymi kompetencjami. Fachowa wiedza z danej dziedziny i konkretne umiejętności to niepodważalny atut w procesie poszukiwania pracy. Coraz częściej jednak pracodawcy oczekują od kandydatów również szeroko rozwiniętych umiejętności miękkich, czyli takich zdolności, dzięki którym możliwa będzie sprawna i efektywna współpraca w zespole. Sprawdź jakie kompetencje miękkie warto w sobie rozwijać, by wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy.

Poznaj siebie

Firmy publikujące oferty pracy coraz większą uwagę przywiązują nie do tego, co dana osoba potrafi zrobić, ale właśnie do jej cech osobowościowych. Dotyczy to zwłaszcza osób, które mają piastować funkcje kierownicze. Najbardziej pożądaną umiejętnością jest asertywność. Na specjalnych szkoleniach można nauczyć się tej sztuki. Stanowisko managerskie wymaga wiedzy w zakresie zarządzania czasem pracy, tak aby nie marnować go na rzeczy zbędne, a skupić się na priorytetach. Umiejętność radzenia sobie ze stresem to z kolei klucz do zachowania spokoju. W kierowaniu zespołem lepiej mieć chłodną głowę i nie dać się ponieść emocjom. Szefowi przyda się także odrobina kreatywności, która może usprawnić wiele działań. Lider grupy powinien być także osobą samodzielną, potrafiącą znaleźć wyjście z każdej sytuacji.

Praca w grupie

W środowisku pracy spotyka się ludzi z różnymi typami osobowości. Praca z nimi nie należy do najłatwiejszych i niesie ze sobą wiele trudności, ale odpowiednie umiejętności miękkie mogą uczynić ją bardziej przyjazną. Po pierwsze naucz się jak dobrze motywować ludzi do pracy. Po drugie opanuj do perfekcji umiejętność delegowania zadań. Nie zmuszaj najlepszego pracownika do tego, by przejmował zadania, z którymi nie potrafią poradzić sobie inni. Takie postępowanie może rodzić konflikty. Lepiej do nich nie dopuszczać, lecz jeśli się pojawią to naucz się jak skutecznie je rozwiązywać. Staraj się obiektywnie oceniać pracę podległych pracowników, zostawiając swoje osobiste sympatie i antypatie za drzwiami firmy.