Umowa o pracę – na co zwrócić uwagę?

Nasze zatrudnienie na stałe na danym stanowisku powinno zostać potwierdzone dokumentem na piśmie. Jakie załączniki mogą być do niego potrzebne i na co zwrócić uwagę podpisując umowę?

Jakie dokumenty mogą być wymagane przy podpisywaniu umowy o pracę?

Umowa o pracę jest dołączana do akt osobowych pracownika. Pracodawca może także wymagać dołączenia do nich takich dokumentów, jak:
• uzupełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• świadectwa pracy lub inne dokumenty z poprzednich miejsc pracy potwierdzające zatrudnienie przypadające w roku, w którym pracownik zostaje zatrudniony,
• orzeczenie lekarskie wystawiane po wykonaniu badań medycyny pracy, które potwierdza brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku,
• zaświadczenie i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania swoich obowiązków,
• inne dokumenty, w zależności od odrębnych przepisów obowiązujących w miejscu pracy.

Co powinno znaleźć się w umowie o pracę?

Umowa podpisywana przy zatrudnieniu na stałe powinna określać strony, które ją zawierają, rodzaj (jak umowa na okres próbny, czas określony lub nieokreślony). Musi znaleźć się w niej także data zawarcia oraz warunki pracy i wynagrodzenia, określające szczegółowo:
• rodzaj pracy – warunek konieczny do zawarcia umowy o pracę,
• miejsce jej wykonywania,
• termin jej rozpoczęcia,
• wymiar czasu pracy,
• wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy, wskazujące także składniki wchodzące w wynagrodzenie.

Jeżeli w dokumencie nie ma szczegółowo określonego wymiaru pracy, przyjmuje się, że pracownik zostaje zatrudniony na pełen etat. Natomiast przy braku wskazania terminu rozpoczęcia pełnienia swoich obowiązków zawodowych, przyjmuje się, że ma to miejsce w dniu zawarcia umowy.

Jeśli szukasz zatrudnienia dla siebie, nie trać czasu nawet w kwarantannie! Zajrzyj na portal Pracuj.pl, gdzie dostępne są specjalnie oznaczone oferty pracy, do której możesz aplikować online.