Windykacja terenowa- czyli inaczej odbiór mienia

Windykacja terenowa

O wiele łatwiej pożycza się pieniądze niż je oddaje. Jednak taka jest kolej rzeczy, że kiedy coś pożyczy, to w określonym terminie musimy to oddać i nie ma innej drogi. Ale mimo to zdarzyć się może także taka sytuacja, że ktoś nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania w podanym już wcześniej terminie. Co wtedy się dzieje? Do akcji wkracza wtedy firma windykacyjna. A czym jest windykacja terenowa? To nic innego jak po prostu zbiór czynności, które służą temu, aby odzyskać należności. Oczywiście wszystko odbywa się w miejscach w których osoba zadłużona prowadzi swoją działalność gospodarczą, mieszka, albo jest to miejsce jej majątku.

Osobą, która może być wykonawcą takich czynności jest najczęściej pracownik firmy windykacyjnej lub sam wierzyciel. W momencie, kiedy nasze starania nie przynoszą zamierzonych efektów trzeba zmienić trochę strategię. Wszystko odbywa się oczywiście zgodnie z procedurami i obowiązującymi procedurami a służy temu, aby zabezpieczyć lub odebrać przedmiot, na który został zaciągnięty kredyt.

Jakie są obowiązki i cele wykonywanych działań przez pracowników windykacji terenowej?

Przede wszystkim zacznijmy od tego, że windykację terenową stosuje się naprawdę dopiero w sytuacjach bez wyjścia. Jednak mimo wszystko jest niestety czasami konieczna. Ale żeby była udana musi się na to złożyć wiele niezbędnych czynności. Jakich? Jest to na samym początku jak najszybsza wizyta terenowa. Dopiero po tym można zacząć myśleć o zabezpieczeniu przedmiotu umowy. Kolejnym krokiem jest prowadzenie dokumentacji fotograficznej oraz tworzenie protokołów z momentu zabezpieczenia lub odbioru przedmiotu, na który został zaciągnięty kredyt. Kiedy istnieje możliwość zabezpieczenia na jakiś czas przedmiotu? Tylko wtedy, gdy dłużnik deklaruje spłatę swojego zadłużenia. Jednak, kiedy tego nie uczyni w określonym terminie możliwy jest natychmiastowy odbiór przedmiotu.

Wszystkie te czynności wykonywane są w paru celach, dzięki którym możliwe jest znalezienie najlepszego rozwiązania. Do celów tych należą między innymi najszybsza jaka jest możliwa normalizacja salda, zabezpieczenie lub odbiór przedmiotu, który zawarty został w umowie, szczegółowa ocena sytuacji i stanu finansowego każdego klienta indywidualnie, ale także uniknięcie sytuacji utraty przedmiotu.

Zabezpieczenie i przechowywanie przedmiotu w momencie windykacji terenowej

Kiedy zdarzy się tak, że osoba posiadająca kredyt na jakiś przedmiot nie ma możliwości spłaty zobowiązania staje się ona dłużnikiem, który podlega windykacji terenowej. Jednak nie oznacza to wcale najgorszego scenariusza, czyli całkowitej utracie przedmiotu. Jeśli dłużnik deklaruje się, że spłaci zadłużenie otrzymuje ostatnią szansę na wykonanie tego. Jednak wtedy również podlega ścisłym terminom i w momencie nie wyrobienia się na czas ze spłatą, niestety traci swój przedmiot, który został obciążony kredytem. Dlatego w momencie braku możliwości spłaty w tym pierwszym terminie przed rozpoczęciem wszelkich czynności, które wykonuje windykacja terenowa nie powinniśmy od razu się załamywać. Próba dogadania się w tej sytuacji jest jak najbardziej wskazana.