Lampy wirusobójcze, czyli zastosowanie energii UVC do inaktywacji mikroorganizmów

Światło ultrafioletowe (UV) jest jedną z form energii elektromagnetycznej wytwarzanej naturalnie przez słońce. UV to widmo światła tuż poniżej światła widzialnego, które jest podzielone na cztery różne obszary widmowe:

  • próżniowe UV lub UVV (100 do 200 nm),
  • UVC (200 do 280 nm),
  • UVB (280 do 315 nm) ,
  • UVA ( 315 do 400 nm).

Co to jest ultrafiolet C? Całe widmo UV może zabijać lub inaktywować wiele gatunków mikroorganizmów, uniemożliwiając im replikację i na tym opierają się lampy wirusobójcze. Energia UVC przy 253,7 nanometrów zapewnia najbardziej bakteriobójcze działanie. Zastosowanie energii UVC do inaktywacji mikroorganizmów jest również nazywane napromienianiem bakteriobójczym lub UVGI.

Ekspozycja na UVC dezaktywuje mikroorganizmy, takie jak bakterie i wirusy, zmieniając strukturę i wiązania molekularne ich DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy). DNA to „niebieski odcisk”, którego te organizmy używają do rozwoju, funkcjonowania i rozmnażania. Niszcząc zdolność organizmu do rozmnażania się, staje się on nieszkodliwy, ponieważ nie może kolonizować. Po ekspozycji na UVC organizm obumiera, nie pozostawiając potomstwa, a populacja mikroorganizmu szybko się zmniejsza.

Lampy bakteriobójcze ultrafioletowe zapewniają znacznie silniejszy i bardziej skoncentrowany efekt energii ultrafioletowej, niż można znaleźć w naturze. Bakteriobójcze promieniowanie UV zapewnia wysoce skuteczną metodę niszczenia mikroorganizmów.

A co z ozonem?

UVV lub próżniowe Światło UV odnosi się do innej długości fali w widmie ultrafioletowym. Niektóre urządzenia UVC również wytwarzają światło o tej długości fali. Producenci tych urządzeń promują UVV jako dodatkowe narzędzie do kontroli IAQ, twierdząc, że UVV atakuje mikroorganizmy, chemikalia i zapachy. Chociaż może to być prawdą, ważne jest, aby zrozumieć, że UVV (w przeciwieństwie do UVC) będzie również „atakować” mieszkańców leczonych przestrzeni, wpływając niekorzystnie na ludzkie płuca!

Powodem tego jest to, że krótsza (185 nanometrów) długość fali światła UVV w rzeczywistości wytwarza ozon. Dzieje się tak, ponieważ światło UVV reaguje z tlenem, rozbijając go na tlen atomowy, wysoce niestabilny atom, który łączy się z tlenem, tworząc O3 (ozon). Nrażenie na ozon powoduje różnorodne niekorzystne skutki zdrowotne, nawet na poziomach poniżej obecnych standardów. Aby ozon był skuteczny jako środek bakteriobójczy – musi być obecny w stężeniu znacznie większym niż to, które może być bezpiecznie tolerowane przez ludzi i zwierzęta. Natomiast dłuższa (253,7 nanometra) długość fali światła UVC zapewnia wysoce skuteczną dezynfekcję powietrza i powierzchni bez wytwarzania szkodliwego ozonu.

Materiały i metody konstrukcji lampy UVC decydują o tym, czy dane urządzenie UVC będzie wytwarzać zarówno światło UVC, jak i UVV, czy tylko bezpieczniejszą długość fali UVC. Urządzenia wysokiej jakości nigdy nie wytwarzają promieniowania UVV, dlatego ich stosowanie można uznać za bezpieczne i równocześnie skuteczne względem walki z wirusami.