Wszystko na temat podatku PIT-11

Podatki

Każdy, kto w poprzednim roku pobierał wynagrodzenie, nieważne czy pochodziło ono z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieł itd., utrzymuje na początku nowego roku informację PIT-11. Niezależnie od tego, jak wysokie było wynagrodzenie oraz ile stosunków pracy było zawartych mamy obowiązek otrzymane dane przenieść do deklaracji rocznej, jego niewypełnienie może skutkować nawet wysoką karą pieniężną.

Deklarację wypełniamy tylko jedną, znaleźć się w niej muszą zebrane dane ze wszystkich PIT-11 jakie otrzymaliśmy od pracodawców. Wypełnienie jej nie jest wbrew pozorom bardzo skomplikowane, w sieci znaleźć można specjalne platformy oraz programy, które krok po kroku prowadzą nas przez poszczególne rubryki. Jeśli nie korzystamy z żadnych ulg i odliczeń zajmie nam to dosłownie kilka minut.

Maksymalna kwota zwrotu od podatku to 556 zł. Pieniądze otrzymamy jeśli płatnik nie rozliczał kwoty wolnej od podatku. Dodatkowo w deklaracji PIT można odliczyć przysługujące nam ulgi.

Może się zdarzyć, że płatnik nie przekaże PIT-11 do Urzędu Skarbowego. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku rozliczenia podatku. Jeśli nie uda nam się uzyskać od niego PIT-11 musimy samodzielnie ustalić wysokość wynagrodzenia. Najlepiej zrobić to w oparciu o umowę i przelewy bankowe. Kwotę tę należy zsumować za okres całego roku, a następnie obliczyć koszty uzyskania przychodów oraz zaliczki na podatek, jakie powinny być wpłacone przez pracodawcę do US oraz kwoty składek zdrowotnych oraz ZUS. Informacje te powinny znaleźć się w naszej deklaracji PIT. Tak wypełnioną deklarację oraz pismo ze stosownym wyjaśnieniami składamy w Urzędzie Skarbowym z zastrzeżeniem, że pozyskane dane zostały ustalone samodzielnie.

Analizując nasz PIT-11 warto zwrócić uwagę na kolumnę C w części E. Może się okazać, iż koszty się tam znajdujące są niższe niż faktyczne. Czasami pracodawca bowiem nie zna wszystkich naszych kosztów podatkowych lub źle obliczył kwoty obniżające przychód. Jeśli zauważymy błąd mamy prawo w deklaracji umieścić prawdziwą wartość, kwotę jaka nam przysługuje. Ustalamy ją samodzielnie w zależności od sytuacji.

  • koszty uzyskania dochodu wynoszą 111,25 zł na miesiąc (nie więcej niż 1336 zł rocznie), w sytuacji gdy uzyskujemy przychody tylko z jednego stosunku pracy itd,
  • koszty nie przekroczyły kwoty 2002,05 zł za rok, jeśli uzyskujemy przychody z więcej niż jednego stosunku pracy itd.,
  • koszty uzyskania przychodu to 139,06 zł miesięcznie (rocznie mniej niż 1668,72 zł), dotyczy to sytuacji, gdy mieszkamy poza miejscowością, w której pracujemy (i nie dostajemy dodatku za rozłąkę),
  • koszty nie przekroczyły 2502,56 zł za rok, jeśli uzyskujemy dochód z więcej niż jednego stosunku pracy oraz mieszkamy w innej miejscowości, niż ta gdzie zlokalizowane jest nasze miejsce pracy (bez dodatku za rozłąkę).

Jeśli w roku podatkowym mieliśmy więcej niż jeden stosunek pracy, w deklaracji podatkowej sumujemy koszty z poszczególnych PIT-11. Pozycja 35 oraz 61 dotyczą osób, które korzystają z praw autorskich i pokrewnych. Nie należy ich sumować z kwotami kosztów ryczałtowych.

Pozycja 70 obejmuje składki na ubezpieczenie społeczne, które zostały pobrane w okresie roku podatkowego. Finansujemy je my, są pobierane co miesiąc z naszego wynagrodzenia brutto. W PIT nie znajdziemy natomiast składek dodatkowych (np. składki na ubezpieczenie wypadkowe). Pozycja 72 zawiera składki na ubezpieczenie zdrowotne. Są to kwoty pobrane, ale niekoniecznie zapłacone przez płatnika.

Dowiedz się więcej na temat rozliczania formularza PIT-11 na stronie: http://www.e-pity.pl/dostalem-otrzymalem-pit11-co-dalej-jak-rozliczyc-pit-11/