Wycieczka dla pracownika a podatek

20150512214749-businesswoman-woman-travel-plane-transportation-luggage-baggage

Jedną z możliwości wyjazdu zagranicznego jest otrzymanie takiej wycieczki od pracodawcy. Część pracodawców funduje swoim podwładnym taką formę wypoczynku, jednak decydując się na nią szef powinien wiedzieć, jakie obostrzenia go obowiązują. Pieniądze na wszelkiego rodzaju imprezy dodatkowe dla pracowników brane są z ZFŚS, czyli Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to pula pieniężna przygotowana na finansowanie wszelkiego rodzaju imprez firmowych. Aby wycieczka pracownicza odniosła skutek, jej przebieg powinien być zgodny z regulaminem obowiązującym w ZFŚS.

Wycieczka, a podatek

W świetle przepisów podatkowych szef organizujący swojemu pracownikowi zagraniczną wycieczkę ma obowiązek od jej wartości przyjąć zaliczkę na podatek dochodowy. Obowiązki związane z pobraniem tej kwoty są wyraźnie wskazane w ustawie o podatku dochodowym, znanej także jako ustawa o PIT.

Zgodnie z jej przepisami, to na pracodawcę spada obowiązek płatnika, bowiem kwota dofinansowania jest traktowana jako dodatkowa korzyść. Dofinansowanie wycieczki jest traktowane jako świadczenie ponoszone za pracownika i nie ma tu znaczenia miejsce ani długość wyjazdu. Warto jednak wiedzieć, że destynacja jak i czas odpoczynku będą wpływać na ostateczny sposób rozliczenia wycieczki.

Czy i kiedy obowiązuje zwolnienie od podatku?

Ustawa o PIT wskazuje konkretne sytuacje, w których liczyć można na zwolnienie z opłat związanych z podatkiem. Do takich sytuacji należą z pewnością dofinansowania związane z działalnością socjalną, świadczeń socjalnych oraz otrzymanych przez niego świadczeń pieniężnych z tego tytułu oraz gdy są w całości finansowanie z funduszy ZFŚS czy funduszy związków zawodowych. Kwota zwolniona od podatku nie może przekraczać 380 złotych w roku kalendarzowym. Jeśli dofinansowanie przekracza wymienioną kwotę, to opodatkowaniem objęta jest różnica między całkowitą ceną wycieczki, a kwotą zwolnioną od pobrania zaliczki na podatek dochodowy.

Takie zwolnienie od pobrania zaliczek obowiązuje nie tylko gotowe wycieczki zakupione w biurze podróży, ale również te samodzielnie zorganizowane na przykład przez przełożonego. Należy również pamiętać o tym, że kwota zwolniona z opodatkowania, czyli 380 złotych rocznie obejmuje również inne świadczenia socjalne, na przykład paczki świąteczne. Jeśli więc ich koszt przekroczy wskazaną sumę, wówczas cały koszt wycieczki zostanie objęty pobraniem zaliczki na podatek dochodowy.

Co na to sąd?

Zazwyczaj orzeczenia sądu w sprawach związanych z naliczeniem zaliczki na podatek dochodowy pokrywają się z przepisami dotyczącymi PIT, jednak mogą zdarzyć się pewne odstępstwa od tej reguły. Związane jest to na przykład z sytuacjami, kiedy wycieczka otrzymana jest w zamian za reklamę firmy poza miejscem jej działania. Niezależnie od wszystkiego należy pamiętać, że każda sprawa dotyczącej finansowania wycieczki z pracy ma charakter indywidualny. Wszelkie wątpliwości można rozpatrzyć dzięki aktualnej ustawie dotyczącej podatku dochodowego.

Porad udzielił nam portal turystyczny, który opracował przewodnik po Korfu dla osób wybierających się do Grecji.