Wykorzystaj kalkulator leasingowy i wylicz swoją ratę

Kalkulator leasingowy może pomóc oszacować miesięczne raty leasingowe na podstawie całkowitej ceny samochodu lub odwrotnie. Leasing to umowa umożliwiająca stronie przekazanie prawa do zarządzania ruchomością innej stronie na określony czas, zwykle w zamian za okresową opłatę. Leasing samochodowy pozwala osobie prowadzić samochód przez określony czas, ponieważ wpłaca zaliczkę oraz comiesięczne opłaty leasingowe do czasu zakończenia leasingu. Można myśleć o leasingu samochodu jako wynajmie długoterminowym; podczas gdy wynajem samochodu trwa zwykle zaledwie jeden dzień lub nawet kilka godzin, leasing samochodu wynosi średnio od dwóch do czterech lat. Wiele umów leasingowych umożliwia zakup leasingowanych pojazdów na podstawie umowy opcji zakupu po określonej cenie po zakończeniu leasingu. Należy pamiętać, że dodanie takiej opcji na początku leasingu doda niewielką kwotę do miesięcznej raty leasingowej. Większość leasingów samochodowych można znaleźć u dealerów lub prywatnych dealerów samochodowych.

Kalkulator leasingowy do obliczenia miesięcznego leasingu dowolnego pojazdu

Aby właściwie wykorzystać kalkulator leasingowy do wyliczenia miesięcznego kosztu dzierżawy samochodu, potrzebna jest znajomość kilku podstawowych danych.

Cena leasingowanego samochodu — znana również jako koszt skapitalizowany, odnosi się do ceny detalicznej samochodu. Możliwe jest negocjowanie tej kwoty w dół (taka sama strategia, jaka jest stosowana przy kupowaniu samochodów) w celu uzyskania bardziej przystępnego leasingu. Właściwie wielu ekspertów twierdzi, że lepiej negocjować ze sprzedawcami samochodów tak, jakby kupowali samochód od razu i dopiero po osiągnięciu pożądanej kwoty potencjalny najemca powinien ujawnić, że zamierza go wydzierżawić, a nie kupić.

Okres umowy leasingu — jest to czas trwania dzierżawy. Większość umów najmu trwa od 2 do 4 lat. Pochodną tej wartości jest stopa procentowa wyrażona inaczej i używana w szczególności w kontekście leasingu samochodów. Leasingodawcy wykorzystują współczynnik pieniężny jako sposób na określenie stawek leasingowych, które odpowiadają historii kredytowej każdego leasingobiorcy. Działają one na ogół bardzo podobnie: im gorsza historia kredytowa leasingobiorcy, tym wyższy współczynnik pieniężny i droższa dzierżawa. Aby uzyskać współczynnik pieniężny, podziel RRSO dzierżawy przez 24 lub 2400, w zależności od tego, czy jest wyrażona jako ułamek dziesiętny, czy procent.

Wartość wykupu — czasami nazywana wartością końcową dzierżawy. Zasadniczo wartość rezydualna samochodu to kwota, za którą można go kupić po zakończeniu leasingu. Instytucje finansowe, które wystawiają umowy najmu, a nie dealerzy, ustalają wartości rezydualne pojazdów. Jest to oszacowanie wartości samochodu na koniec okresu leasingu. Różnica pomiędzy ceną samochodu pomniejszoną o wartość rezydualną spowoduje amortyzację samochodu po leasingu, która jest amortyzowana przez cały kredyt leasingowy. W związku z tym leasing samochodów wydaje się być bardziej przystępny cenowo dla pojazdów, które powoli tracą na wartości, ponieważ dobrze zachowują swoją wartość rezydualną.

Czy kalkulator leasingowy uwzględnia roczny przebieg?

W większości umów leasingowych obowiązuje limit przebiegu, który jest maksymalną liczbą mil, jaką samochód może przejechać w okresie trwania umowy leasingu. Kalkulator leasingowy, który służy do ustalenia miesięcznej raty, nie uwzględnia tego przebiegu. Standardowe umowy leasingu samochodów generalnie przewidują roczne limity przebiegu od 10 000 do 20 000. Jeśli najemca przekroczy ten limit, po zakończeniu najmu zostanie naliczona opłata pieniężna za przekroczone kilometry. Istnieją pewne umowy leasingu samochodów, zwane „dzierżawami o wysokim przebiegu”, które dają leasingobiorcom kilka tysięcy dodatkowych kilometrów rocznie do pracy. Chociaż miesięczne opłaty leasingowe w przypadku leasingu z dużym przebiegiem zwykle kosztują więcej niż standardowe leasingi, mogą być pomocne dla tych, którzy używają intensywniej swój samochód. Należy pamiętać, że przeciętnie przejeżdża się około 20 000 km rocznie. Najemcy, którzy przekroczą limity kilometrów, mają możliwość uniknięcia kar, kupując pojazd po zakończeniu umowy najmu.