Kiedy wykorzystywana jest zasada kasowa?

szybka pożyczka

Sposób prowadzenia zapisów w księgach rachunkowych wynika oczywiście z międzynarodowych i krajowych standardów dotyczących sprawozdawczości finansowej. Najważniejszą sprawą jest sposób ujmowania kosztów i przychodów  firmy. Bardzo często takie decyzje podejmuje się po analizie kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Tym samym metoda kasowa, która polega na stosowaniu uproszczonych form prowadzenia księgowości, jest pewnym wariantem zasady memoriałowej w sprawozdaniu finansowym.

Jakie są zalety stosowania zasady memoriałowej?

Zasada memoriałowa swoje korzenie ma na przełomie XIV i XV wieku i niewątpliwie to właśnie ona stanowi podwaliny obecnie znanej rachunkowości. Opiera się ona na określenia momentu powstania kosztów oraz przychodów. Tym samym metoda memoriałowa wymusza ewidencjonowanie ich w konkretnym okresie niezależnie od terminu zapłaty. Transakcję do ksiąg rachunkowych wpisuje się w momencie wystąpienia przepływu pieniężnego, a to sprawia, że sprawozdania pokazują aktualną płynność finansową przedsiębiorstwa oraz stanowią wiarygodne podsumowanie danego roku obrotowego. Z metody memoriałowej korzystają też ci, którzy wykazują nieuregulowane koszty uzyskania oraz nieopłacone w danym momencie transakcje. To pozwala ocenić sposób zarządzania finansami – kosztami i wpływami w różnych perspektywach czasowych. Z drugiej strony może się zdarzyć, że kontrahent spóźni się z płatnością, a podatek od wystawionej faktury już trzeba zapłacić.

Dla kogo metoda kasowa?

Jeszcze starsza jest zasada kasowa. Polega na księgowaniu wydatków i wpływów w terminie ich realnej zapłaty. W efekcie w sprawozdaniu finansowym są ujmowane przepływy pieniężne dopiero wówczas, gdy zaistnieją – nawet gdy dotyczą minionego okresu. Tym samym warunkiem metody kasowej jest to by stale kontrolować stan środków pieniężnych, by być między niedoborem a nadwyżką. Z drugiej strony tu widać jedynie wynik kasowy związany z tymi przychodami dotyczące danego okresu, a nie płynność finansową przedsiębiorstwa. Nie odzwierciedla obowiązków zapłaty czy też przyszłych wpływów. Korzystanie z zasady kasowej jest jednak zdecydowanie prostsze niż metoda memoriałowa, a także pokazuje realny przepływ pieniądza w danym momencie. Z drugiej strony nie daje wglądu w analizę kondycji finansowej w dłuższej perspektywie, a tym samym może prowadzić do błędnej interpretacji stanu konta.

Zasady w księgach rachunkowych

W zestawieniu z metodą kasową zasada memoriałowa będzie dawać pełny obraz aktywów i pasów, a także pozwoli na szerszą perspektywę w analizie kondycji finansowej firmy. Pozwala też na skuteczne kontrole, ponieważ wykorzystuje jasne zapisy. Jest jednak bardzo skomplikowana i może prowadzić do problemów z płynnością finansową.

Pościel szpitalna – o czym warto wiedzieć
Dlaczego warto założyć własny sklep internetowy?