Wykrywacz kłamstw a kodeks pracy – jak można z niego korzystać?

Co to jest test wykrywacza kłamstw i czy pracodawcy mogą z niego korzystać? Wykrywacz kłamstw inaczej zwany wariografem to urządzenie które służy do wyrażania opinii na temat uczciwości lub nieuczciwości jednostki. Wykrywacz kłamstw absolutnie nie zapewnia testów stosowanych do określenia obecności kontrolowanych substancji lub alkoholu w płynach ustrojowych.

kopalnia pracy rangotis

Czy pracodawca może użyć wykrywacza kłamstw, aby określić uczciwość kandydata do pracy?

Zgodnie z ustawą o pracownikach – pracodawca nie może wymagać od pracowników ani kandydatów podjęcia testu wariografii. Obejmuje to pracodawców z sektora prywatnego, zatrudniających co najmniej dwóch pracowników zaangażowanych w działalność handlu międzystanowego oraz inne firmy komercyjne. Nie dotyczy to jednak pracodawców sektora publicznego.

Jakie są kluczowe postanowienia związane z tym tematem?

Istnieją pewne postanowienia o których pracodawcy i pracownicy powinni pamiętać w związku ze zastosowaniem wykrywacza kłamstw:

  • Osoby zaangażowane w działania wywiadowcze i kontrwywiadowcze mające dostęp do tajnych informacji mogą nadal być zobowiązane do podjęcia się takich testów.

  • Zakaz testów wykrywacza kłamstw obejmuje użycie urządzeń elektrycznych i mechanicznych, ale nie testy ustne ani pisemne.

  • Testy wykrywacza kłamstw mogą być stosowane w sprawach związanych z kradzieżą lub dostępem do zakazanych substancji.

  • Testy narkotykowe lub alkoholowe nie są uważane za testy wykrywaczy kłamstw i mogą być wymagane.

Znajdź odpowiedniego specjalistę do wykonania testów

Najlepiej wynajmij odpowiedniego prawnika w pobliżu swojej lokalizacji – jednym z takich zaufanych dostawców oferujących usługi wariografem jest Instytut Badań Wariograficznych który to przeprowadza badania w aż 27 miastach w Polsce. Czytaj więcej tutaj: http://www.wariograf.com.pl

W jaki sposób wykorzystanie wykrywacza kłamstw wpływa na firmy?

Istnieje wiele warunków, które muszą być uwzględnione w kontekście tego że w firmie chce się skorzystać z badań wariograficznych w tym: c

  • Firmy nie mogą zażądać, sugerować ani wymagać od kandydata podjęcia badania wariograficznego.

  •  Firmy mogą zażądać od obecnego pracownika podjęcia udziału w teście zasugerować, aby go wykonał, tylko po spełnieniu określonych warunków. Nie może jednak wymagać, aby pracownik przystąpił do badania bez konkretnych przyczyn.

Jeżeli aktualny pracownik odmawia przyjęcia wniosku lub sugestii do testów wariografem, pracodawca nie może zdyscyplinować lub zwolnić pracownika na podstawie tej odmowy.

Czy istnieją wyjątki?

Tak – pracodawca może korzystać z wariografu w związku z toczącym się dochodzeniem w sprawie kradzieży. Druga sytuacja – pracodawcy, którzy świadczą usługi bezpieczeństwa (i ci, którzy zajmują się wytwarzaniem substancji kontrolowanych) mogą sugerować testy.

W większości przypadków obowiązują przepisy zabraniające lub regulujące korzystanie z testów wykrywacza kłamstw w kontekście rekrutacji i zatrudnienia. Niektóre państwa nawet zabraniają takich testów i urządzeń. Oprócz wyjątków wymienionych powyżej, niektóre przedsiębiorstwa komercyjne są zwolnione z przestrzegania zakazu, jeśli chodzi o firmy, których głównym celem jest zapewnienie ochrony w obiektach, które mają znaczący wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo.