Wypadki w miejscu pracy a odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawcy ponoszą odpowiedzialność, gdy jeden z ich pracowników zostanie ranny w wypadku przy pracy.

odszkodowanie kopalnia

Bez względu na specyfikę wypadku lub dotkliwość obrażeń wszyscy pracodawcy powinni mieć wcześniej zaplanowaną politykę związaną z odszkodowaniami, która jest:

  • publikowana

  • znana kluczowym pracownikom

  • umieszczona w widocznym miejscu

Nie ma znaczenia, czy wypadek wydaje się nieszkodliwy – jak poślizg na mokrej podłodze w miejscu pracy czy chodzi o bardzo poważny wypadek, gdy pracownicy doznają poważnych obrażeń, sposób postępowania w przypadku wypadków powinien być zawsze taki sam.

Oczywiście w przypadku wypadków, które wiążą się z poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią, pracodawca będzie ponosił dodatkowe obowiązki. Wszyscy pracodawcy muszą przestrzegać takich wymogów, aby uniknąć poważnych naruszeń przepisów BHP. Rzeczywiście, może być sprawą karną, jeśli menedżerowie firmy i pracownicy wyższego szczebla nie spełnią wymogów związanych z ubezpieczeniem po wypadku w miejscu pracy.

Podczas gdy niektórych wypadków nie można przewidzieć ani im zapobiec, większość wniosków o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy wiąże się ze scenariuszami, których można i należało unikać. Wypadki przy pracy zdarzają się, gdy krawędzie są zbyt ostre, gdy pracownicy nie są odpowiednio wyszkoleni i wyposażeni oraz gdy nie ma kultury osobistej odpowiedzialności i zbiorowej własności. Roszczenie o dopłaty do odszkodowania oc lub po wypadku w pracy nie jest dobrym wynikiem ani dla poszkodowanego pracownika, ani dla pracodawcy. Chociaż udane roszczenie o odszkodowanie po wypadku w pracy może spowodować, że pracownik odzyska swoje straty i otrzyma odszkodowanie za obrażenia bądź zdecyduje się na odkup odszkodowań, wszyscy wnioskodawcy woleliby, aby nigdy nie doszło do wypadku. Większość z nich będzie miała obawy związane z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i to, czy wpłynie to na ich pracodawcę lub pracę.

Zdrowie i bezpieczeństwo

Mając to na uwadze, wszyscy pracodawcy powinni rozpocząć proces przeglądu bezpieczeństwa w swoim miejscu pracy, kontrolować praktyki pracy, bezpieczeństwo maszyn oraz organizować regularne sesje szkoleniowe i doradcze ze swoimi pracownikami.

Ze względu na ścisłe bezpieczeństwo i higienę pracy w przepisach, prawach i praktykach w Polsce mamy jedne z najbezpieczniejszych miejsc pracy na świecie. Wiemy, że nauczenie się, jak prawidłowo odebrać przesyłkę lub skonfigurować stację roboczą, może wydawać się stratą czasu, ale upewnienie się, że wszystko jest wykonane prawidłowo, bezpiecznie i poprawnie, rzeczywiście pozwoli zaoszczędzić pieniądze biznesowe. Zmniejszenie liczby wypadków zmniejsza koszty i umożliwia pracownikom kontynuowanie pracy. Dlatego, jeśli jesteś pracodawcą lub odpowiedzialnym za zespół pracowników, którzy ci podlegają, dobrze że poświęciłeś kilka chwil na przeczytanie tego artykułu, a następnie wykorzystanie tego, czego się dowiedziałeś w praktyce.

Oceny ryzyka – jak w pierwszej kolejności uniknąć wypadków?

Czy Twoja firma przeprowadziła rozsądną ocenę ryzyka dla wszystkich działań z udziałem pracowników? Jeśli nie – to konieczne. Zrób listę umieszczającą różne działania w grupach niebezpieczeństwa, a następnie zacznij od tego. Oceny ryzyka powinny być sprawdzane corocznie i zmieniane w przypadku wprowadzenia nowych praktyk.

Artykuł powstał we współpracy z: JW Group – dopłaty do odszkodowań oc