Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa wózków dziecięcych dla ich producentów

Wszystkie sprzedawane wózki dziecięce, zarówno nowe, jak i używane, muszą być zgodne z normą europejską. W jaki sposób firma może stwierdzić, czy wózek je spełnia?

oferujemy wozki

Jedynym sposobem uzyskania absolutnej pewności jest przetestowanie przedmiotu w laboratorium, co jest kosztowne. Są jednak pewne rzeczy, na które możesz zwrócić uwagę:

 • obecność jakichkolwiek ostrych krawędzi lub punktów

 • składane podwozie musi być wyposażone w główne i dodatkowe urządzenie blokujące – czy oba te elementy sprzęgają się i działają prawidłowo?

 • uprząż bezpieczeństwa – czy jest w dobrym stanie? – upewnij się, że uprząż jest sztywną pięciopunktową uprzężą i że paski nie są postrzępione

 • solidne zabezpieczenie

 • hamulec postojowy – czy działa zarówno do przodu, jak i do tyłu i czy działa prawidłowo?

 • ogólna stabilność we wszystkich kierunkach (do przodu, do tyłu i na boki w lewo i w prawo)

 • rury lub połączenia – czy zostały zgięte przez silne uderzenie krawężnikami lub schodami?

 • obecność jakichkolwiek pułapek na palce – upewnij się, że odsłonięte rurki nadal mają pewne środki zapobiegające uwięzieniu palców

 • upewnij się, że produkowane przez Ciebie wózki są ogólnie w dobrym stanie

Ogólne przepisy bezpieczeństwa produktów

Ogólne przepisy bezpieczeństwa produktów transponują dyrektywę w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów zgodnych z prawem. Celem dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów jest zapewnienie, aby wszystkie produkty przeznaczone lub przeznaczone dla konsumentów w normalnych lub dających się przewidzieć warunkach były bezpieczne.

Dyrektywa dąży do głównego celu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych poprzez:

 • określenie, że produkty wprowadzane na rynek lub dostarczane przez producentów i dystrybutorów muszą być bezpieczne;

 • definiowanie bezpiecznego produktu;

 • nakładanie obowiązków na producentów i dystrybutorów zgodnie z wprowadzaniem do obrotu bezpiecznych produktów;

 • ustanawiające ramy oceny bezpieczeństwa;

 • wymaganie, aby organy egzekwowania prawa posiadały uprawnienia do podejmowania działań niezbędnych do ochrony konsumentów przed niebezpiecznymi produktami.

Ogólne przepisy bezpieczeństwa produktów – wytyczne dla przedsiębiorstw, konsumentów i organów egzekwowania prawa są koniecznością, gdy chce się wejść w ten bądź inny biznes. Idealnie bezpieczne produkty znajdziesz chociażby przeglądając ranking wózków dla dzieci.

Co z wymaganiami dotyczącymi łatwopalności?

Wszystkie tapicerowane wózki dziecięce (nowe i używane) muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące zapalności zawarte w odpowiednich rozporządzeniach.

Nowe wózki również muszą nosić trwałe etykiety, informujące o tym, w jaki sposób są zgodne z regulaminem. Jeśli używane elementy nie mają trwałej etykiety – należy założyć, że nie są one zgodne, a zatem nie powinny być sprzedawane. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, przejdź do wskazówek z oficjalnego źródła – niejakiej biblii dla producentów sprzętów i akcesoriów z branży dziecięcej.