Zatrudniasz osoby niepełnosprawne? Radzimy jak przystosować firmę do ich potrzeb.

Young Businesswoman On Wheelchair Analyzing Graph On Computer In Office

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce wciąż kształtuje się na niskim poziomie. Wiele z nich znajduje się poza rynkiem pracy, pomimo posiadania odpowiednich kwalifikacji, ukończenia wymaganych studiów oraz perfekcyjnej znajomości języków obcych. Właściciele firm tłumaczą to brakiem przystosowania obiektów do ich potrzeb. Okazuje się, że wystarczy kilka drobnych zakupów i modyfikacji, aby pracownicy z dysfunkcjami ruchowymi mogli czuć się traktowani na takich samych prawach co reszta zespołu.

Przygotowanie stanowiska i biura

W celu zapewnienia właściwych warunków pracy należy przygotować mebel z regulowanym siedziskiem, aby niepełnosprawny mógł osiągnąć wygodną i bezpieczną pozycję przy jednoczesnej łatwości dostępu do taśmy produkcyjnej lub rzeczy znajdujących się na blacie biurka, tj. laptop lub klawiatura i myszka, telefon, artykuły biurowe czy lampka. Przedmioty powinny znajdować się w maksymalnej odległości 50-60 cm.

Wymagane jest również umożliwienie swobodnego korzystania z ogólnodostępnych narzędzi dostępnych dla wszystkich pracowników, których często używamy w firmie, m.in. drukarki, ksera czy segregatorów, w zasięgu do półtora metra w pionie.

Dla wielu mniejszych przedsiębiorstw inwestycja w zakup i montaż windy stanowi zbyt kosztowny wydatek. W związku z tym całe biuro powinno znajdować się na najniższej kondygnacji naziemnej. Dzięki temu osoby poruszające się na wózku inwalidzkim nie będą musiały borykać się z problematycznym wejściem po schodach. Istotne jest jednak to, aby nie tworzyć odrębnego miejsca pracy dla niepełnosprawnych. W przeciwnym razie mogą oni czuć się nieco wyobcowani, nie mając możliwości integracji z pozostałymi współpracownikami.

Wprowadzenie innych udogodnień

Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zmiany należy również zastosować w pomieszczeniach sanitarnych. Szczególny nacisk kładzie się tutaj na zamontowanie uchwytów i poręczy ułatwiających korzystanie z toalety i umywalki. Z kolei w kuchni pracowniczej warto pomyśleć nad ustawieniem wybranych sprzętów na niższe szafki. W szczególności dotyczy to takich urządzeń, jak czajnik lub ekspres do kawy, przy których musimy zachować szczególną uwagę.

Obowiązkiem przedsiębiorcy jest też wydzielenie specjalnego miejsca parkingowego, możliwie najbliżej drzwi wejściowych. Sam budynek musi być wyposażony w podjazd o szerokości 1,2 m, a dojście do niego powinno zostać utwardzone. Jednocześnie należy zapomnieć o montowaniu drzwi obrotowych czy wysokich progów. Ich maksymalna dopuszczana wysokość może wynosić 20 mm.

Dodatkowe informacje

Powyżej opisane zmiany dotyczą pracowników borykających się z problemami ruchowymi. Osoby o innym stopniu niepełnosprawności mają odmienne potrzeby. Przykładowo dla cierpiących na choroby narządu słuchu musimy opracować specjalny system komunikacyjny inny niż głosowy, aby pracownik mógł swobodnie porozumiewać się z całym personelem. Z kolei wymaganiami technicznymi dla osób z częściową lub całkowitą utratą wzroku są: monitor o przekątnej co najmniej 19 cali, klawiatura brajlowska oraz oprogramowanie czytające wyświetlany tekst.

Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów poniesionych na przystosowanie stanowiska i pomieszczeń socjalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, maksymalnie w wysokości 20-krotności średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Niezbędnym warunkiem jest zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu zatrudnienia. Środki te mogą jednak zostać przeznaczone wyłącznie na urządzenia i sprzęty przeznaczone na potrzeby niepełnosprawnych. Nie można wydać ich na wyposażenie wymagane w każdym biurze, jak np. komputer czy telefon służbowy, które i tak należałoby zakupić.

Dostosowywanie firmy nie jest konieczne w przypadku osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych w systemie zdalnym, którzy sami muszą zorganizować samodzielne biuro. Po stronie przełożonego leży jedynie umożliwienie swobodnego wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

Poradnik przygotował sklep w którym zaopatrzysz się w artykuły sanitarne do swojej firmy. Sprawdź również Kabina prysznicowa – Novosan, która idealnie nada się dla Twoich pracowników.