Zatrudniasz pracowników? Sprawdź jaka polisa Cię obowiązuje

businessliability

Ubezpieczenia dla pracowników są dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza w przypadku wystąpienia wypadku w pracy lub choroby pracownika, powodującej uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć. Mówiąc o ubezpieczeniu NNW dla pracowników można śmiało powiedzieć, że praktycznie nie różni się ono od klasycznego wariantu, umożliwiającego samodzielne ubezpieczenie się, a dodatkowo wykupując ubezpieczenie dla pracowników może z niego skorzystać również rodzina pracownika, w chwili zgonu ubezpieczonego.

Dobra wiadomość jest taka, że większość działających w Polsce firm ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ubezpieczenie dla pracowników, dzięki czemu przedsiębiorcy decydując się na jego wybór mają możliwość porównania i wyboru najkorzystniejszej dla nich oferty.

Jak wybrać ubezpieczenie dla pracowników?

Aby przedsiębiorca mógł wykupić ubezpieczenie NNW dla swoich pracowników, zobowiązany jest do spełnienia kilku warunków, jednak nie należą one do trudnych. W pierwszej kolejności chodzi o minimalną ilość pracowników i większość firm ubezpieczeniowych wymaga minimum pięciu zatrudnionych pracowników, aby móc skorzystać z pracowniczego wariantu ubezpieczenia. Jak już wspomniano, ubezpieczenie dla pracowników obejmuje wypadki i choroby skutkujące uszczerbkiem na zdrowiu, a także utratą życia, przez co z ubezpieczenia będą mogli skorzystać również członkowie rodziny pracownika.

Wykupując ubezpieczenie, firma ubezpieczeniowa oferuje taki sam wariant ubezpieczenia i długość jego trwania dla wszystkich ubezpieczonych i nie ma możliwości zmiany tego stanu rzeczy. W każdej z umów ubezpieczeniowych jest podkreślone, czy umowy te obowiązują na terenie RP, czy również poza granicami kraju. Jest to różnorodne, dlatego też najlepiej jest potwierdzić tą informację w umowie. Określając rodzaj ubezpieczenia, najczęściej wybiera się spośród świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu; z tytułu zgonu ubezpieczonego lub współubezpieczonego, będącego najczęściej członkiem rodziny; zadośćuczynienie za doznaną krzywdę; zasiłek za udokumentowany pobyt w szpitalu; świadczenie z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i inne.

Jak widać, istnieje dość sporo obszarów ubezpieczenia, które można wybrać, a one dodatkowo mogą stać się wytycznymi w procesie wyboru najkorzystniejszego wariantu ubezpieczenia dla zatrudnionych pracowników.

Po co porównywarki?

W sieci działają porównywarki, służące do wyszukania i porównania najkorzystniejszych dla wyszukujących ofert, dzięki wskazanych przez nich parametrów i oczekiwań. Wystarczy odwiedzić ubezpieczenie na życie kalkulator z www.ubezpieczeniazyciowe.pl, aby w szybkim czasie wyszukać najlepsze ubezpieczenia dla pracowników praktycznie wszystkich firm ubezpieczeniowych oferujących taki wariant ubezpieczenia. Jest to dobre rozwiązanie, bowiem ogranicza czas niezbędny do znalezienia najlepszego ubezpieczenia, a część z formalności można załatwić online, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić ważny dla nich czas.