Postaw na zdrowie i wybierz rolnictwo ekologiczne

Jeśli kiedykolwiek przez myśl przeszło Ci, że współcześnie w masowej sprzedaży nie ma już żywności wysokiej jakości, alternatywą może być rolnictwo ekologiczne. Opiera się ono o idee wspomagające nie tylko naszą dietę i dobre żywienie, ale także zmiany na rzecz ekologii. W jaki sposób to działa?

Czym jest rolnictwo ekologiczne?

Dawniej niemal wszystkie działania rolników mogły być uznawane za ekologiczne. Miało to miejsce przed wynalezieniem sposobów na masową uprawę. Chodzi tu przede wszystkim o chemiczne nawozy, opryski i wiele innych środków, które ułatwiają produkcję żywności w dobie przeludnienia na świecie. Obecnie wyzyskujemy glebę oraz zwierzęta w zakresie większym niż kiedykolwiek wcześniej, marnując przy tym mnóstwo zasobów.

Rolnictwo ekologiczne kategorycznie sprzeciwia się takim praktykom i lobbuje wprowadzenie zrównoważonej produkcji w tym sektorze. Dzięki temu mielibyśmy szansę, aby zmniejszyć udział czynników zewnętrznych na stymulację biologicznych mechanizmów produkcji. Oczywiście rolnicy opowiadający się za tą metodą upraw i chowu wiedzą, że świata nie da się zmienić od razu, dlatego proponują przeprowadzanie transformacji krok po kroku w obrębie poszczególnych gospodarstw.

Jakie założenia ma rolnictwo ekologiczne?

Każda idea ma co najmniej kilka głównych założeń, które ułatwiają identyfikację jej zwolenników i kontynuatorów. Podobnie jest w przypadku rolnictwa ekologicznego. Cechuje się ono m.in. dbaniem o samowystarczalność paszowo-nawozową gospodarstwa, utrzymywaniem wysokiego poziomu próchnicy w glebie oraz wysiłkami wkładanymi we wdrożenie równowagi biologicznej w środowisku produkcji. Oczywiście rolnictwo ekologiczne nie jest jednolite i w nurcie tym występują różne szkoły i modyfikacje, jednak zrównoważona produkcja z pewnością jest filarem każdego odłamu tego sposobu uprawy i chowu.

Potrzebę wprowadzenia rozwiązania, jakim jest rolnictwo ekologiczne zauważali już myśliciele i przyrodnicy na początku XX wieku, kiedy to degradacja środowiska naturalnego była nieporównywalnie mniejsza od czasów obecnych. Minęło ponad sto lat od wszczęcia starań o zrównoważoną produkcję rolną i choć dziś obserwujemy wiele pozytywnych skutków tego procesu, nadal żyjemy w świecie, gdzie tego rodzaju działalność rolna jest niszowa. Jak wpływa to na relacje na linii człowiek-natura?

Rolnictwo ekologiczne a ochrona przyrody

Jak wspomniano powyżej, rolnictwo ekologiczne nadal nie jest tak popularne, aby znacząco ograniczyć ingerencję człowieka w naturalne środowisko. Mimo wszystko podejmowane są działania ku temu, aby sytuację poprawić. Można wspomnieć tu m.in. o legislacyjnych staraniach w Unii Europejskiej, która pragnie jak najmocniej wspierać nurt naturalnego chowu i upraw, aby nie dopuścić do ostatecznej dewastacji środowiska wspólnotowego. Najpopularniejszym działaniem w tym zakresie było uchwalenie rozporządzenia 2018/848, które ma wspierać zwłaszcza mniejszych rolników w procesie transformacji na rolnictwo ekologiczne. Dokument miał być uchwalony już w 2020 r., jednak ze względu na pandemię i inne utrudnienia, w życie wszedł dopiero 1 stycznia 2022 r.

Przewiduje się, iż pokłosiem ustaleń Unii Europejskiej może być większe zainteresowanie zrównoważoną produkcją wśród rolników państw członkowskich. Polska jest tego najlepszym przykładem, ponieważ już w 2019 r. funkcjonowało w naszym kraju ponad 20 000 gospodarstw ekologicznych. Obecnie jest ich już o wiele więcej, a trend nadal się nasila. Jak jednak mierzy się, czy dane gospodarstwo stosuje rolnictwo ekologiczne?

Oczywiście nie wystarczy, że właściciel farmy stwierdzi, że funkcjonuje u niego rolnictwo ekologiczne. Aby mógł zostać zakwalifikowany do takiego zestawienia, musi udowodnić, że w jego gospodarstwie naprawdę stosuje się naturalne sposoby produkcji. Badają to specjalne organy, których zadaniem jest przeprowadzanie inspekcji, kontroli, a także przyznawanie certyfikatów gwarantujących, iż w danym miejscu żywność produkowana jest z ograniczeniem środków ochrony roślin i z dbałością o jak najmniejszą degradację środowiska.

Polecamy:
Dobre pomysły na biznes 2022 – w co warto inwestować?