Kiedy zgłosić się do radcy prawnego, a kiedy do adwokata?

Prawo jest bez najmniejszego cienia wątpliwości jedną z tych nauk, które dla większości społeczeństwa są naprawdę trudne do pojęcia. Dlatego właśnie w momencie, w którym pojawia się problem prawny do rozwiązania, niezbędny jest kontakt ze specjalistą z tej dziedziny. Tylko to zapewnia możliwość działania zgodnie z obecnie obowiązującym prawem. Jednak, jak się okazuje, już samo podjęcie decyzji o tym, do kogo należy się udać, może dostarczyć niemałych wątpliwości. Nie pomaga w tym również nomenklatura, która dla większości osób jest całkowicie obca. W polskim systemie istnieją dwa niezwykle podobne do siebie zawody – radca prawny oraz adwokat. Czym się one różnią i jak zdecydować, do którego z nich się udać, chcąc poradzić się we własnej sprawie?

Kim jest radca prawny?

Chcąc w pełni odpowiedzieć na pytanie o to, kim w ogóle jest radca prawny, warto zacząć od przedstawienia jego ścieżki edukacyjnej. Każda osoba chcąca pracować w zawodzie powinna rozpocząć ją od ukończenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawniczym. Jest to pewnego rodzaju podstawa, która jest obowiązkowa nie tylko dla radców, ale także między innymi sędziów. Następnym krokiem jest aplikacja radcowska, zakończona obszernym egzaminem zawodowym. To jeszcze jednak nie jest koniec, ponieważ uprawnienia zdobywa się dopiero po wpisaniu na specjalną listę radców prawnych. Wszystko to sprawia, że osoby pracujące w kancelarii prawnej Dentons mają naprawdę dużą wiedzę i odpowiednie kompetencje. Czym jednak zajmuje się radca prawny? Mówiąc najogólniej, świadczy on pomoc prawną, czyli wspiera swoich klientów w rozwiązywaniu problemów z dziedziny prawa. Jest on uprawniony do udzielania porad, na co wskazuje już sama nazwa zawodu, reprezentowania przed sądami i organami administracji publicznej, ale także sporządzania wszelkiego rodzaju umów oraz dokumentów.

Kim jest adwokat?

W tym przypadku również warto rozpocząć od przebytej przez każdego adwokata drogi. Tak jak i radca prawny musi on uzyskać dyplom poświadczający ukończenie pięcioletnich studiów prawniczych. Jednak na tym etapie ich drogi się rozchodzą, ponieważ adwokaci wybierają trwającą trzy lata aplikację adwokacką. Kończą ją również poprzez zdanie niezwykle trudnego, wielostronicowego egzaminu. Wszystko to sprawia, że adwokaci posiadają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale potrafią ją także wykorzystać w praktyce. Co więcej, zyskują wszelkie kompetencje konieczne do udzielania rzetelnej pomocy swoim klientom. Adwokaci, również ci pracujący w kancelarii prawnej Dentons, mają naprawdę szeroki zakres obowiązków. Udzielają oni porad, są upoważnieni do wystawiania opinii oraz opracowywania projektów nowych ustaw. Mogą także sporządzać projekty umów czy innego rodzaju dokumentów oraz pełnić rolę reprezentantów w sądach i urzędach. Oczywiście swoje usługi mogą świadczyć tak samo na rzecz osób osoby fizycznych, jak i przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych.

Jak wybrać, do kogo się udać?

Chociaż w Polsce istnieje rozróżnienie na radców prawnych oraz adwokatów, to różnica pomiędzy tymi zawodami jest naprawdę niewielka. Największa granica została zatarta w połowie roku 2015, kiedy to upoważniono radców prawnych, którzy nie pozostają w stosunku pracy, do obrony w sprawach prawnych, a także karnoskarbowych. Tym samym szerokie kompetencje obu pracowników kancelarii prawnej Dentons zrównały się ze sobą. To, co je odróżnia i jest istotne przede wszystkim dla przedsiębiorstw, to możliwość ich zatrudnienia, a dokładniej umowy. Okazuje się bowiem, że tylko radcy prawni mogą wiązać się ze swoim pracodawcą umową o pracę. Adwokaci mogą wykonywać swoje obowiązki jedynie na podstawie umów cywilnoprawnych. Warto zatem, przy wyborze pomiędzy radcą prawnym a adwokatem, skupić się przede wszystkim na specjalizacji. To właśnie od niej zależy, w jakich sprawach dany prawnik czuje się najlepiej i ma największe kompetencje, a to z kolei może wpływać na pomyślne rozwiązanie sprawy.