Co to jest i na czym polega umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Co to jest  i na czym polega umowa zlecenie - najważniejsze informacje

Co to jest i na czym polega umowa zlecenie – najważniejsze informacje

Umowa zlecenie podpisywana jest głównie przez ceniących wolność freelancerów. Na jej podstawie często pracują również rodzice będący na urlopie wychowawczym. Decydując się na pracę na zlecenie, warto poznać zalety i wady takiego rozwiązania.

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która jest obecnie jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. W przeciwieństwie do umowy o pracę, nie podlega pod kodeks pracy. Zawierana jest zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego, co oznacza, że prawa przysługujące zatrudnianej osobie wynikają bezpośrednio z podpisanej przez zleceniodawcę i zleceniobiorcę umowy. Zlecenie dotyczy określonej usługi, która powinna być wykonana w sposób staranny i zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie. Z reguły podpisuje się ją na czas określony.

Jak powinna wyglądać umowa zlecenie?

Umowa zlecenie zawierania jest na konkretne zlecenie jednorazowo lub w formie stałej współpracy. Może mieć postać pisemną lub ustną. Nie ulega jednak wątpliwość, że dla bezpieczeństwa zarówno interesów zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy lepiej zdecydować się na umowę na piśmie. Co ważne, obie strony mogą być reprezentowane przez osoby prawne i osoby fizyczne. Treść umowy zlecenia może być kształtowana swobodnie. Nie musi zawierać zapisów narzuconych przez obowiązujące prawo; najczęściej uwzględnia daty rozpoczęcia i zakończenia zlecenia, przedmiot umowy (powinien być dokładnie określony) oraz odręczne podpisy obu stron. Dokument powinien zawierać również informacje na temat wysokości wynagrodzenia. Należy wiedzieć, że od 2018 roku istnieje obowiązek zachowania minimalnej stawki godzinowej, która od stycznia 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto za godzinę pracy.

Zalety umowy zlecenia

Osoba pracująca na podstawie umowy zlecenia samodzielnie organizuje swoją pracę. Z reguły realizacją zadania może zajmować się w domu i w wybranych przez siebie godzinach. Dzięki temu matki na urlopie macierzyńskim bądź wychowawczym mogą pracować, gdy ich dziecko akurat drzemie lub jest na spacerze z tatą. Niewątpliwie zaletą tego rozwiązania jest brak kierownictwa ze strony zleceniodawcy, co oznacza większą swobodę w zakresie realizowania umowy.

Zleceniodawca zatrudniający na podstawie umowy zlecenia ma obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, w tym emerytalne (niestety składki chorobowe i zdrowotne są całkowicie dobrowolne). Ponadto z reguły istnieje możliwość powierzenia wykonywanego zlecenia osobie trzeciej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy wynika to z umowy albo jeśli zmuszają do tego zaistniałe okoliczności. Umowa zlecenie wiąże się też z wyższym wynagrodzeniem; związane jest to z niewielkim obciążeniem składkowym.

W ostatnich latach coraz więcej osób decyduje się na pracę na podstawie umowy zlecenia. Szukając jej, warto skorzystać ze strony Aplikuj.pl i zapoznać się z artykułem zatytułowanym „Jak znaleźć nową pracę? 10 praktycznych wskazówek”.

Wady umowy zlecenia

Jeśli w umowie nie określono okresu wypowiedzenia, zleceniodawca może wypowiedzieć umowę w dowolnym czasie. Co więcej, w momencie rozwiązania umowy pracownikowi nie przysługuje odprawa. Osoby zawierające umowę zlecenie powinny mieć również świadomość, że zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie przysługuje im urlop wypoczynkowy. Za ewentualne dni wolne od pracy zleceniobiorca nie otrzymuje wynagrodzenia. Ponadto pracownik realizujący zlecenie nie ma prawa do zasiłku chorobowego i dodatkowego wynagrodzenia za nadgodziny. Niestety, okres, w trakcie którego pracuje się na podstawie umowy zlecenia, nie jest wliczany do stażu pracy.

Podsumowując, umowa zlecenie wiąże się z dużą swobodą, m.in. dlatego, że nie wymaga codziennych wizyt w biurze. Jednak decydując się na taki sposób zarobkowania, rezygnuje się z wielu udogodnień, z których korzystają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.