Zniesienie współwłasności nieruchomości – analiza prawna

Polskie prawo cywilne wyróżnia stan współwłasności, który charakteryzuje się tym, że prawo własności dotyczące tej samej nieruchomości może przysługiwać w sposób niepodzielny nawet kilku osobom. Specyfika tego stanu powoduje, że zniesienie współwłasności nieruchomości może okazać się właściwym rozwiązaniem dla wielu osób. Współwłasność wyklucza samodzielne rozporządzanie nieruchomością, która z punktu widzenia prawa przypada we władanie kilku właścicielom. Profesjonalna kancelaria prawna specjalizuje się w rozwiązywaniu stosunku współwłasności. Warto więc zapoznać się z treścią poniższego artykułu i przeprowadzić proces zniesienia współwłasności nieruchomości w sprawny i skuteczny sposób.

Jakie działania można podjąć w przypadku braku zgody jednego ze współwłaścicieli? 

Zniesienie współwłasności nieruchomości bywa skomplikowanym procesem ze względu na konieczność jednomyślności wszystkich właścicieli. W sytuacji, gdy zainteresowane osoby nie mogą osiągnąć porozumienia bądź przynajmniej jeden współwłaściciel nie wyraża zgody na zniesienie stanu współwłasności, jedynym rozwiązaniem jest tryb sądowy. Ze stosownym wnioskiem do właściwego sądu zwrócić się może każda osoba, której przysługuje prawo współwłasności. Rozstrzygnięcie sądowe obejmuje także inne kwestie bezpośrednio powiązane ze zniesieniem współwłasności nieruchomości. Charakterystyka prawa cywilnego powoduje, że sąd uwzględnić musi podczas orzekania wiele pobocznych kwestii. Szczególną uwagę zwrócić należy na nakłady poczynione na wspólną rzecz przez poszczególnych współwłaścicieli. W przypadku skierowania sprawy na tryb sądowy powinno się skorzystać z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która zadba o jego prawidłowy przebieg.

Zniesienie współwłasności nieruchomości — w jaki sposób można go dokonać? 

Zniesienia współwłasności nieruchomości można dokonać na trzy podstawowe sposoby. Pierwszy z nich, to sprzedaż przedmiotu współwłasności, a następnie podział uzyskanych środków ze względu na wielkość udziałów poszczególnych współwłaścicieli. Drugi sposób to przyznanie rzeczy na własność jednej osobie, która będzie posiadać obowiązek spłaty pozostałych współwłaścicieli. Zniesienie współwłasności nieruchomości może zostać dokonane także w drodze podziału rzeczy wspólnej, w takim przypadku dotychczasowi współwłaściciele otrzymują na własność swoje udziały. Bez wątpienia profesjonalna kancelaria prawna pozwoli znieść współwłasność nieruchomości w szybki i prawidłowy sposób. Praktyka prawnicza pokazuje, że zniesienie współwłasności nieruchomości bardzo często odbywa się z uwzględnieniem trybu sądowego.

Stoiska targowe Poznań – systemy targowe, projekt stoiska