Zrozumienie procesu zarządzania projektem budowy hali

Każdy z licznych uczestników procesu planowania, projektowania, finansowania, budowy i eksploatacji obiektów fizycznych ma inne spojrzenie na zarządzanie projektami budowlanymi. Specjalistyczna wiedza może być bardzo korzystna, szczególnie w dużych i skomplikowanych projektach jak hale produkcyjne projektowanie – ponieważ eksperci z różnych specjalności mogą świadczyć cenne usługi. Jednak korzystne jest zrozumienie, w jaki sposób różne części procesu do siebie pasują.

Wykonawcy a zleceniodawca projektu hali

Marnotrawstwo, nadmierne koszty i opóźnienia mogą wynikać ze słabej koordynacji i komunikacji między specjalistami. Szczególnie w interesie właścicieli jest upewnienie się, że takie problemy nie wystąpią. A wszyscy uczestnicy tego procesu powinni mieć na uwadze interesy właścicieli, ponieważ ostatecznie to właściciele zapewniają zasoby i decydują o sytuacji.

Przyjmując punkt widzenia właścicieli, możemy skupić naszą uwagę na całym procesie zarządzania projektami budowanych obiektów, a nie na historycznych rolach różnych specjalistów, takich jak:

• planiści,
• architekci,
• projektanci,
• konstruktorzy,
• wytwórcy,
• dostawcy materiałów,
• analitycy finansowi,
• inni.

Oczywiście każda specjalizacja poczyniła istotne postępy w opracowywaniu nowych technik i narzędzi do efektywnej realizacji projektów budowlanych. Jednak to właśnie dzięki zrozumieniu całego procesu zarządzania projektami specjaliści ci mogą skuteczniej odpowiadać na zapotrzebowanie właściciela na ich usługi, w marketingu swoich specjalności oraz w poprawie wydajności i jakości swojej pracy.

Poprawa zarządzania projektami

Poprawa zarządzania projektami może nie tylko wspomóc branżę budowlaną, ale może być także motorem krajowej i światowej gospodarki. Jeśli jednak mamy dokonać znaczących ulepszeń, musimy najpierw zrozumieć branżę budowlaną, jej środowisko operacyjne oraz ograniczenia instytucjonalne wpływające na jej działalność, a także charakter zarządzania projektami.

Cykl życia projektu

Nabycie wybudowanego obiektu zwykle stanowi dużą inwestycję kapitałową, niezależnie od tego, czy jego właścicielem jest osoba fizyczna, prywatna korporacja czy agencja publiczna. Ponieważ zaangażowanie środków na taką inwestycję jest motywowane wymaganiami rynku lub postrzeganymi potrzebami, oczekuje się, że obiekt spełni określone cele w ramach ograniczeń określonych przez właściciela i odpowiednich przepisów. Z wyjątkiem spekulacyjnego rynku mieszkaniowego, gdzie lokale mogą być sprzedawane jako wybudowane przez dewelopera, większość budowanych obiektów jak hala produkcyjna jest wykonywana na zamówienie w porozumieniu z właścicielami. Z punktu widzenia zarządzania projektami, terminy „właściciel” i „sponsor” są synonimami, ponieważ oba mają ostateczne uprawnienia do podejmowania wszystkich ważnych decyzji. Ponieważ właściciel zasadniczo nabywa obiekt na podstawie przyrzeczenia w jakiejś formie umowy, rozsądnie będzie, aby każdy właściciel miał jasne zrozumienie procesu nabycia, aby zachować ścisłą kontrolę nad jakością, terminowością i kosztami ukończonego obiektu.